Eva Flyvholms 1. Maj tale

I år holdt Venstrefløjen i Odsherred (Enhedslisten og SF) 1. Maj på torvet foran Ungekulturhuset i Nykøbing. Modsat sidste år kunne vi i år fejre 1. Maj i solskin – og uden al for megen blæst. Alt i alt en fantastisk eftermiddag med gode taler, masser af musik, fællessang og

Man beskylder ikke hinanden for racisme

Debatindlæg fra Clark Pratt, Enhedslisten Odsherred Du kender det godt. Man holder en fest med nogle venner, og efterhånden, tænker man, “Nu er det nok, nu skal de mærke at tiden er gået, og sengen kalder. Hjem med Jer, venner.” Venner, svigerforældre, hvem det måtte være, de går på et

Enhedslisten og kommunebudgettet for 2019

Tirsdag d. 11. September havde byrådet 1. Behandling af budgettet for 2019. Nedenfor følger den tale Enhedslistens byrådsmedle, Clark Pratt, holdt på mødet: Enhedslisten kan ikke tiltræde forslaget til budgetforlig for 2019. Der er da flere elementer i forliget vi gerne vil bakke op om, det gælder bl.a. at der

Debatindlæg om Fremtidens skole i Odsherred

Af Clark Pratt, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådsmedlem for Enhedslisten. I konstitueringsaftalen fra november 2017 – hvilken Enhedslisten ikke er bundet af – står der to erklæringer i begyndelsen af afsnittet vedrørende børn og unge. Partierne er enige om, at børns udbytte af deres skolegang skal øges. De faglige

EL afviser både budgetforlig og skoleforlig

Enhedslistens medlemsmøde havde onsdag to tunge kommunalpolitiske emner på programmet. Nemlig at beslutte hvordan vi stiller os til både kommunens budget og den fremtidige skolestruktur. Efter møde udsendtes denne pressemeddelse: På sit medlemsmøde 5. september har Enhedslisten-Odsherred besluttet, at partiet IKKE tilslutter sig budgetforliget om Odsherred Kommunes budget for 2019.

Odsherred bliver skattelyfri kommune.

På august måneds byrådsmøde havde  Enhedslistens byrådsmedlem, Clark Pratt, stillet forslag om, at Odsherred skal underskrive Oxfam-IBIS’s charter om at være skattelyfri kommune.  Forslaget blev vedtaget af byrådet. Kun Venstre og DF stemte imod. De to partier stillede modsat med et forslag et forslag om, såfremt charteret blev underskrevet, at administrationen