EL-forslag til kommunens budget nedstemt

Selvom flere tilkendegav at afstanden mellem flertallets budgetforlig og Enhedslistens ændringsforslag ikke var stor, fik forslagene kun ELs ene stemme, da Odsherreds budget for 2017-2020 tirsdag d. 11. oktober blev vedtaget. Nedenfor følger byrådsmedlem Kim Mariegaards fremlæggelse af ELs ændringsforslag. Som vi sagde ved førstebehandlingen af budgettet, ser Enhedslisten mange

Enhedslistens ændringsforslag til Odsherreds budget

Når byrådet tirsdag d. 11. oktober skal vedtage budgettet for 2017 stiller Enhedslisten en række ændringsforslag til det budgetforlig, som er indgået af alle andre partier i byrådet. Som vi også sagde ved  førstebehandlingen af budgettet, ser Enhedslisten mange fornuftige elementer i forligspartiernes forslag. Men vi ser også ufornuftige elementer