Bestyrelsesmøde 6.3. 2014

Til stede: Kim, Merete, Clark

Afbud fra: Alf, Torben, Peter B.

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Clark)

2. Byråd og baggrundsgrupperne
a) Nyt fra Byrådet v. Kim
Drøftelser omkring klassekvotient, SF og Ø’s forslag blev nedstemt; CP aftaler et møde med Grethe Funch fra DLF omkring deres udspil til arbejdstidsaftalen
Baggrundsgrupperne skal kigge ud i fremtiden og arbejde med dagsordener og bilag – også til de udvalg, vi ikke er med i; dokumenterne er tilgængelige i den første uge, møderne er i den anden uge, og byrådsmøde i den sidste uge af hver måned
Man skal kunne stille konkrete ændringsforslag til de punkter de ligger eller forslag til dagsorden

Vi har brug for et ekstraordinært møde om hvordan vi støtter byrådsarbejde (se herunder)

Bestyrelsen har bevilget Kim nedsat arbejdstid (5 timer per ugen) som kompenseres af partiskat.

b) Socialudvalg v. Merete Vi gennemgik udvalgsdagsorden. Problemer med paragraf 18 midler og med frivillig center. Merete kigger på paragraf 18 og 100 midler. Baggrundsgruppen snakker sammen og laver en arbejdsopdeling.

c) Miljø og Klima v. Peter B. (v. Kim) Lidt omkring dagsorden til udvalgsmøde nu på tirsdag. Der bliver et borgermøde omkring omfartsvej ved Vig. Peter har sendt nogle kommentarer og høringssvar ud i en mail. De andre medlemmer af baggrundsgruppen opfordres til at skrive kommentarer til Kim før d. 10. marts.

d) Skolereform og skolestruktur v. Alf (v. Clark) Clark fortalte om forløbet omkring konferencen og delte Alf og Thorkilds brev til Frans ud. Bestyrelsen er enig i, at det bedste ville være at kommunen indkalder til konferencen. Vi afventer svar.

e) evt. medieomtale og læserbreve i ugerne op til bestyrelsesmødet
til efterretning
f) drøftelse af baggrundsgrupperne, sparringspartnere, skype og demokratiske beslutningsprocesser, herunder, hvordan vi støtter og skåner Kim (pågik fra sidste møde)
(pågår – bliver hovedpunktet til bestyrelsesmødet d. 3. april)

3. Mødestruktur for bestyrelses- og medlemsmøderne – faste punkter/dagsorden, samt koordinering med udvalgs og byrådsmøder – er torsdag stadig bedst? (pågik fra sidste møde)
(pågår, diskuteres til medlemsmøde d. 31. marts)

4. Principprogram – Kim og Clark skal til delegeretkonference d. 9. marts – er der noget, vi skal have med fra bestyrelsen?
Vi er meget kritiske over for den proces, der har været, men uenig om vi skal bakke op omkring forslagene at udsatte beslutningen til årsmøde 2015.

5. Europaparlament kampagne – hvor meget vil vi lave, hvem skal koordinere, samt evt. adoption af Troels
Vi vil gerne lave gadekampagne med uddeling af foldere (Clark bestiller) samt få plakater, vi kan bruge i sandwich. Vi vil gerne adoptere Troels, og høre om Søren S. kan komme til et offentligt møde i april.

6. Punkter til dagsorden til medlemsmødet d. 20. marts, herunder turer, temamøder, 1. maj, åbent hus/hygge for medlemmer
Mødet d. 20. er aflyst af praktiske grunde, det næste møde er d. 31. marts. Punkterne herfra samt diskussion af beskæftigelsespolitik, valg af delegerede til årsmøde, og post (Modkraft m.m.)

7. Nyt fra Regionen v. Kim Kim er meldt ud af regionsbestyrelsen. Vi skal have valgt 3 regionsrepræsentanter d. 31. marts.

8. Evt.