Medlemsmøde 23.5. 2022

Deltagere: Peter, Jeppe, Amalie – Torkild kom kl 19. 

Afbud: Alf, Torben A, Merete og Kim

1. Konstituering af bestyrelsen:

Jeppe indtager kontaktpersonsposten, Kim er kassér og Peter sørger for Regionsrepræsentantskabet

2. Årsmøde

fredag: beretning fra hovedbestyrelsen, ikke rigtig nogen fra Folketingsgruppen, men en fra Villumsen i EU-parlamentet. Afspejler at hovedbestyrelsen ikke rigtig har kunne arbejde ordentligt sammen – folketingsgruppen har et lille flertal = lidt konflikter, som gør at denne gruppe hele tiden trækker mod moderering.Peter afholdt sig fra at stemme, for det var meningsløst, cirka 100 stemte imod = utilfredshed, men cirka 150 for og lidt der undlod

Fuld anerkendelse af EU faldt, og det forslag der holdt det oprindelige oplæg faldt også 

Lørdag: alle ændringsforslag blev stemt igennem og gennemarbejdet. – rigtig mange ændringsforslag – 45 ændringsforslag til hovedbestyrelsens forslag. 

Forslag 3.4 – mellemforslaget Pelle Dragsted – 

Endelige afstemning ml 3.1 og 3.4 med ændringsforslag – snævert flertal for 3.4 – væsentligt mere moderat end hovedbestyrelsens forslag. 

Det endelige forslag er lidt forvirrende: umiddelbart skal vi ikke ud af EU nu, men måske

Alle mulige taler og græsrodspris osv. 

Indkomne forslag: de ekstreme – rummet, atomvåben, autonome dræberrobotter, nemmere at få statsborgerskab (statsborgerskabspolitik). Stop Ruslands Imperialisme: mellemting for Nato. Og lidt generelt om NATO i dette forslag. 

Enhedslisten er imod Krig og Oprustning = vedtaget 

Forholdet til Regeringen = alle stemt ned. 

Risiko: medlemmer hopper mod venstre, svært at holde på medlemmerne.

En højredrejning: hvor går vores grænse – skal vi måske have en dialog i gruppen omkring hvad socialisme er og hvad er det vi arbejder mod?

Mere åbenhed – mere dialog. 

3. Evaluering af 1. Maj

God tale fra Ø, Lidt træls at der blev talt om Forsvarforbeholdet fra SF’s side. Lidt dårligt fremmøde – måske det er fordi det kun er SF og Ø og efter Corona. 

Kan vi gøre noget for at mobilisere ved begivenhederne? – Facebook, hjemmeside – hvad med den direkte medlemskontakt?

Fint arrangement. – anke: bruge trappen mere til talerne

Hvervekampagne på Gymnasiet, FGU? – Alf? – den rød-grønne dagsorden skal de hentes hos! – Infoaften på gym? Det behøver jo ikke kun være ved valgkamp. – evt en workshop?

4. Folkeafstemning

Forsvarsforbeholdet – mangler lidt plakater og der er stadig nogle flyers, der kan uddeles – Jeppe og evt Amalie kan prøve at få dem sat op i Egebjerg, Asmindrup og Højby. 

5. Nyt fra byrådet

ny budgetforslags plan, råderum aflyst af hensyn til stort underskud, rigtig meget Rema1000. Skimmel på grundtvigsvej har ligget i kommunen i 3 mdr. så det er lidt en møgsag. 

6. Nyt fra bestyrelsen
7. Evt:

Amalie sender Vagns forslag videre til Christian Juul.

Jeppe er med i Styregruppen for Vig byfornyelse. Første møde har lige været, og det virker som et godt projekt.