Medlemsmøde, 14.8. 2021

Referat af Enhedslisten Odsherreds Brunchmøde om valgkampagnen, KV 21,  14.08.21

til mødet: Alf, Roushin, Kim, Peter, Jeppe, Thorkild, Slynge, Else, Morten, Amalie, Mikkel, Clark

afbud fra: Merete, Søren W., Anette

Mødeledere – Else og Slynge, Referent – Clark

1)Færdigskrivning og vedtagelse af valgprogram

drøftelse af processen og tidsfristen – hvem har mandat til at gøre programmet færdigt? Vi aftalte at gennemgå det, som er skrevet, og tilføje lidt mere til kulturpoliitk, ældrepoliitk og til daginstitutions afsnit – f.eks. eksempler på konkret krav til børneinstitutionerne og ældrepleje, samt fokus på ligeværdigheden af arbejdende og ikke arbejdende borgere.

Sørg for at vores flyers med enkelte emner har indhold om, hvad vi har gjort og hvad vi vil gøre. “Bør” i miljø- og klima afsnit ændres til “skal”.

Amalie og Peter laver den færdige udgave. Alle tilføjelser og ændringer skal være dem i hænde før lørdag d. 21. august.

2) Valg af spidskandidater og øvrige kandidater til byrådsvalg

Spidskandidat: Amalie Petersen (28) læser offentlig administration

Øvrige: (2) Jeppe (41) synteseoperatør, (3) Kim (61) bibliotekar, (4) Slynge (44) musik- og AKT-lærer

3) Udarbejdelse af valgfolder eller vedtagelse af mandat til et hurtigtarbejdende udvalg

Valgfolder og flyer og krav til produktion. Kandidaterne og Clark er redaktionsudvalg. Kim sender sidste års folder ud og udvalget mødes primo uge 33.

4) Valg af valgsekretariat (bestyrelsen og kandidaterne?)

Bestyrelse og kandidaterne og Else er kontaktperson

5) Fotografering af kandidater, samlet og hver for sig (alle kandidater skal deltage i mødet)

Mikkel tager billeder af kandidaterne i dag.

6) Vedtagelse og udsendelse af pressemeddelelse

Kim har et forslag til en pressemedd. Amalie har mærkesag klima- og miljø. Jeppe har børne- og unge. Kim – social politik. Slynge – integrations- og indvandrepolitik

7) Valgbudget (der er afsat 50.000 til valgkamp, hvordan skal de bruges). Budget kan endeligt vedtages på medlemsmøde i september.

budget – CP skal tjekke det antal folder, vi bestilte i 2017

budgettet er vedhæftet og godkendt

8) Hvordan håndterer vi de første valgkampaktiviteter (Folkemøde 28. August / Høstfest i Asnæs 18. September)

kalenderen er vedhæftet   CP undersøg om Høstfest

vi skal også huske mange debatindlæg til avisen – Peter vil gerne hjælpe

22 sept. klimamøde på OG

annonce om Erhvervsforum findes her: https://odsforum.dk/arrangementer/partilederdebat-i-odsherred-erhvervsforum-med-michael-kristiansen/

9) Valgforbund med SF. Vi har besluttet at være sammen med SF, som er positivt stemt. Men hvad skal aftalen med SF indeholde og hvem kan ellers komme med. Hvem forhandler og underskriver for os.

Slynge og Mogens har aftalt at danne et valgforbund. CP prøver at finde de gamle aftaler.

10) Forskellige tidsfristerfor aflevering af dokumenter til kommunen og andre (jeg er i gang med en valgkampkalender, som I senere vil få tilsendt)

Else henter og får underskrifter til de nødvendige dokumenter

valgtilf. skal huske at brevstemme

11)  Hvem kan allerede nu melde sig som valgtilforordnede på dagen (fra kl. 8.00 morgen til stemmerne er talt op)

Amalie skånes, Alf, Kim, Peter, Slynge (vi var 5 til sidste folketingsvalg i 2019)

12) Hvem deltager i konstitueringsforhandlingerne (eller skal den vente til oktober/november møderne)

Amalie og Kim