Medlemsmøde 12.10. 2021

Referat af medlemsmøde 12. oktober 2021 hos Slynge og Jeppe i Vig

Præsentationsrunde: Clark Pratt, Kim Mariegaard, Amalie Petersen, Signe Kongeskov, Alf Theilgaard, Vagn Bjørno, Jeppe Lynge Ravn, Slynge Lynge Ravn.

Nyt fra bestyrelse og medlemmer samt status fra valgsekretariatet

 • Vores fine nye valgfoldere er afsendt fra trykken, så nu håber vi, at de når frem til os inden weekenden, så vi kan komme på gaden.
 • Clark har været til gruppeformandsmøde, hvor de bl.a. diskuterede biogasanlægget, der er planlagt til at ligge i Vig. Vi stemte for i sin tid, men siden da er der løbet meget vand under broen så at sige; man er blevet klogere på biogasanlæg generelt, det specifikke projekt har forandret sig helt enormt, hvilket har gjort, at vi nu ville stemme imod.
 • Vi taler lidt om, hvilke energikilder, vi kan støtte. Vi er interesserede i at høre mere om, hvad de har gjort på Samsø.

Valgkamp

 • Amalie fortæller om et tiltag, hun har igangsat sammen med Mette Feenstra fra SF m.fl., hvor de vil sætte fokus på kvinder i politik.
 • Vores biografreklame er næsten klar. Den vil kunne ses i Vig Bio fra omkring d. 15. oktober.
 • Der er ved at være mange vælgermøder og debatter. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at møde op og støtte vores kandidater, når debatten foregår i netop deres lokalområde.
 • Vi gennemgår listerne over valgmøder, plakatophæng og uddeling af foldere. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage sammen med kandidater og bestyrelsesmedlemmer. Jo flere, jo bedre!
 • Enhedslisten holder valgkampstræf i Ringsted søndag d. 24. oktober, hvor vi egentlig skulle sætte plakater op. Vi vil gerne sende Amalie og Jeppe afsted.
 • D. 12. november er der Talkshow (politisk debat) på O.G.
 • Lille debat om brug af strips ved plakatophæng. Copy/paste fra Enhedslisten – kommunalpolitikpå facebook: ” Strips er lavet af PELD, som er et polyethylen med lav densitet, der ligesom polypropylen (PP) en polyolefine, en gruppe termoplast, der i modsætningen til andre plasttyper nedbrydes til kuldioxid og vand, hvis det brændes af eller med tiden nedbrydes af luftens ilt. Derfor er plast ikke bare plast, og det er bedre at anvende strips af PE, end f.eks. snor af polyesther. Høstbindegarn af sisal eller et andet naturmateriale er endnu bedre, men hvis det også er af polyesther, er vi lige vidt. Man bør dog altid rydde op efter sig og ikke bare lade strips- eller snorrester ligge tilbage. Vi er jo et grønt parti og kan ikke svine som alle andre!
 • På valgaftenen vil de medlemmer, der møder op i Nordgårdshallen, være baggrundsgruppe for dem, der skal ind og forhandle om poster. Amalie går ind, og hvis én til går ind, bliver det Kim.
 • Emner, som de andre partier har taget op på debatter indtil videre: Biogasanlæg, friplejehjem, topledelse, skattelettelser og det sociale område.

Evt.
Alf har været på studietur med en gymnasieklasse i Bruxelles og mødtes i dén forbindelse med Nikolaj Willumsen, som holdt et fint oplæg for klassen og sender en hilsen til vores lokalafdeling = )