Bestyrelsesmøde 6.11. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 6. november kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj. (flyttet til Kims hus i Nykøbing)
Bestyrelsesmøderne er åbne til alle medlemmer. I oktober og november er valgsekretariat – bestyrelsesmedlemmer samt kandidaterne – opfordret til at deltage. Til mødet: Kim, Clark, Peter, Slynge og Thorkild. Afbud fra Torben, Else, Morten, Søren, Merete og Alf.

1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim med fokus på
Sprøjtegift beslutning – der skal undersøges alternativer til pesticider, og pesticider bliver udfaset.
* budget 2018 til efterretning
* Lundbeck sagen – vores ændringsforslag blev nedstemt
Borgerdrevne forslag – alle partier tilslutter sig
* skolestruktur og høringssvar – interne høringer, modellerne drøftes i december, så kommer den offentlige debat fra dec. til feb.

2. Valgkampagnen, v. Clark, herunder
valgmøderne mellem 6. og 21. november (og hvem “tager” de valgmøder)?
læserbrev – noget om nyttejob, nej til dyneløfteri, bostederne
vores stumfilm – ændr til “vær med til at gøre den rød/grøn”
valgavis annoncen til efterretning
aktivitet på gaden til efterretning
skal vi gøre mere med de sociale medier? til efterretning
datoer til et valgsekretariatsmøde mellem 6. og 21. nov. til efterretning

3. Afdelingens økonomi v. Torben til sekretariats møde og december mødet

4. Kalenderen og aktivisme efter d. 21. november v. Clark
valgmøder, offentlige møder, interne møder, julefrokost til efterretning

5. Forslag til vores ønsker ang. Konstitueringsaftale og eksempler fra den sidste aftale
– Hvordan stiller vi os til kommunens økonomiske politik?
– Hvilke udvalg prioriterer vi (Miljø og Klima, Børn og Uddannelse, Kultur og Folkeoplysning, Social og Forebyggelse, Økonomiudvalget). Kommer det an på, hvem der bliver valgt? Hvis vi får to ind, vil vi gerne have de understregede poster.
– Vil vi tage en udvalgsformandspost? Nej
– Kan vi allerede nu forberede os på fordelingen af pladser I råd, nævn, bestyrelser osv.? Dem overvejer vi. Lad vær med at tage for meget (Kim). Gå efter det minimale antal.

6. Evt.