Medlemsmøde, 5.9. 2021

Beslutning om budgetforlig – referat fra ekstraordinært medlemsmøde den 5. September

Vi var indkaldt for at beslutte om Enhedslisten skal gå med i det budgetforlig for 2022 for Odsherred Kommune, som ligger på bordet. Alle andre partier har sagt ja til at gå med. HErmed referat fra mødet, som blev holdt over Jitsi.

Tilstede: Morten, Clark, Peter, Kim, Thorkild, Amalie, Slynge, Jeppe, Else (ref.)

Det er et problem at budgetforliget indgås inden den offentlige høring, dvs. borgernes mening indgår ikke reelt, i hvert fald ikke med særlig stor vægt. Vi har påpeget dette alle forrige år også.

Vores erfaringer med at være gået med i budgetforliget 2020 er ifølge Clark at vi bliver taget mere seriøst ved diskussionerne i udvalg og byråd fordi vi gik med. Der er en teoretisk mulighed for at få mere indflydelse, hvis der kommer nye statslige puljer eller lignende til fordeling inden for budgetåret. Her står vi bedre ved at være med, men der kommer sjældent pludseligt nye puljer. I diskussionerne i udvalg har vi lov at deltage selvom vi står uden for og dermed formelt ikke har indflydelse.

Budgettet kommer ikke til afstemning, da det er indgået ved forlig. Hvis vi står uden for kan vi stille ændringsforslag inden den 22. september og dermed fremtvinge en afstemning. Det er svært at få øje på oplagte ændringsforslag og vi vil også skulle pege på hvor pengene skal tages fra.

Det er overordnet set et godt budget med mange positive takter. Blandt andet 1,2 mio til grøn omstilling, 9,8 mio til det sociale område og måltallene på skoleområdet udfases. Der er også 3 mio til cykelstier oven i de i forvejen 2 mio. som var afsat i basis budgettet. Der er også afsat 700.000 til det tekniske område (vand og natur), som blev skåret ned forrige gang.

Der er dog også nogle problematiske ting. Fx er det et problem at de 9,8 mio til det sociale ikke er en reel udvidelse af budgettet på børne ug uddannelsesområdet, men  kun en tilbagejustering af budgettet fordi besvarelsen på sidste års budget af samme størrelse har vist sig ikke at kunne holde. De 9,8 mio er også kun afsat i 2 år.
I aftale teksten står desuden at muligheden for fri-plejehjem skal undersøges. Vi er selvfølgelig modstandere at privatisere plejesektoren.

Det er også negativt at en del af finansieringsgrundlaget for budgetforliget er at halvere prisfremskrivningen af budgetterne for næste år og overslagsårene. Der blev udtrykt bekymring for at den manglende prisfremskrivning til sidst kan medføre nedskæringer på personale.
Der mangler penge til drift at naturområder, for eksempel fredninger, naturpleje og stier.
Nogle penge skal anvendes på institutionsområdet, men det er lidt uklart om der er tale om stillinger der oprettes og hvornår. Byrådets generelle holdning er at normeringerne er gode, men det kommer helt an på hvordan man regner normeringen ud og vi er enige med BUPL i at normeringerne generelt ikke er gode i kommunen.

Hvis vi siger vi ikke vil tage stilling før høringssvarene er kommet, er vi udenfor forliget.

Hvis vi er med, er vi også med til at udmønte detaljerne. Clark mener centrene skal komme med forslag til den konkrete udmøntning, som udvalgene så skal tage stilling til.

Vi kan godt være kritiske både hvis vi er med og hvis vi er udenfor. VI kan også lave en pressemeddelelse og fremhæve hvorfor vi gik med. Det er vigtigt at vi fastholder at være i opposition og sige vores mening, uanset om vi er med eller ej.

Vi talte om at det er særligt vigtigt at kandidaterne til byrådsvalget kan se sig selv forsvare vores beslutning. Alle 4kandidater var tilstede på mødet.

Ved afstemning var der 5 stemmer for at gå med i forliget, 3 stemmer imod og en blank.

Mødet vedtog dermed at gå med i budgetforliget for 2022.

Venlig hilsen

Else Andersen, kontaktperson, Enhedslisten Odsherred