Nej til minusvækst

Byrådsmødet 23. Februar skulle også godkende en køreplan for processen frem mod vedtagelse af budget for det kommende år. Dette indbefatter også en procedure for at finde besparelser til regeringens omprioriteringsbidrag. ELs byrådsmedlem, Kim Mariegaard, benyttede lejligheden til at sætte omprioriteringsbidraget til diskussion. De skete med nedenstående indlæg. Det fremgår

Gift i Geoparken

Byrådet besluttede 23. februar desværre at genoptage brugen af pesticider ved bekæmpelse af  ukrudt på kommunens fortove. Kun SF, DF og Enhedslisten stemte imod. Nedenfor følger det indlæg ELs byrådsmedlem, Kim Mariegaard, havde ved behandlingen af punktet. Odsherred er ikke den eneste kommune, hvor Venstre har stillet forslag om at

Hvad så Odsherred ?

Tirsdag d. 23. Februar skal  Odsherred Byråd tage stilling til, om kommunen igen skal benytte pesticider til bekæmpelse af ukrudt på fortove og pladser. Et flertal i Miljø- og Klimaudvalget anbefaler (S og V) anbefaler, at kommunen fremover skal benytte ukrudtsmidlet TopGun på alle kommunens fortove og offentlige pladser. SF