Bestyrelsesmøde, 2.12. 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 2. december kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til mødet: Clark, Kim, Peter, Torben; afbud fra Alf

1. Velkomst og valg af dirigent og referent

Ingen dirigent, Clark er referent

2. Kort nyt fra

* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Til efterretning. Der ønskes lidt mere detalje især omkring penge som er henlagt særposter, f.eks. annoncer, valgkampagne, støtte til x, osv.

*medlemsstatus – Clark
PT. er vi op på 50 medlemmer; nogle nye er blevet aktive med EU kampagne; kun få kommer til julefrokosten.

*regionsrepræsentantskabsmødet – Peter
Til efterretning – meget af mødet handlede om EU kampagne og annoncer, lidt diskussion om svindelsager i regionen.
Eva Flyvholm forslår et landdistriktsseminar på højskolen i Jyderup d. 16. eller 17. januar. Vi forslår rammerne 12-16 eller 17. Forskellige grupper – f.eks. trafik, vindmølleprojekter, og lokaldemokrati-initiativer – måske kunne Anders Brandt fra Sønderborg inviteres, eller Henning Hyllested (folketings landdistriktsudvalg)
(Clark går videre med det til Eva, Holbæk og Kalundborg – Peter tjekker teksten først); vi foretrækker søndag

*byrådet – Kim
Det sidste møde var meget kort og ikke særlig spændende.
Den strategiske energiplan er i høring indtil d. 22. januar.
5. januar er der borgermøde i Vig.
Vi skal formulere noget omkring biomasse/biobrændsel og afgifter, CO2 udslip og bæredygtig energi. Peter kom med et eksempel om Grevinge og Odsherreds forsynings fjernevarme – meget dyrt. Nykøbing har satset på diverse kildere og er væsentligt billigere.

* baggrundsgrupperne – flere
Ekstraordinært møde i soc. og forebyggelsesudvalg – diskussion om at skære tilbage i rengøring fra hver 2. til hver 3. uge. De forskellige modeller skal nu i høring hos ældrerådet. Kim var på tur på plejehjem og fik et godt indblik i den del af kommunen.
Kim har været til møde i både miljø og klima og soc. og forebyggelsesudvalg
Omprioriteringsbidrag blev diskuteret og bliver sikker til en byrådssag
Clark, Alf og Thorkild holdt møde i UTA2 baggrundgruppe – vil berette til medlemsmøde (Dog drøftede vi lidt i det sidste kvarter af bestyrelsesmødet.)

* post til afdelingen – Clark
tages til medlemsmøde

Obs. – vi har to vigtige invitationer, klimademonstration in Nykøbing kl. 13 eller i København kl. 14 d. 29.11 og 125 års jubilæum for Metal Nordvestsjælland i Holbæk d. 4.12 kl. 13-16 (reception) (Torben, Alf og Clark samt famlierne deltog i søndags, Ingen af os kan deltage nu på fredag)

3. Drøftelse af “hvad skal vi bruge vores position i lokaldemokratiudvalget til?” – vi gør et oplæg klar til medlemsmødet kl. 19.30
Fra referatet i november “Vi skal i januar eller februar have et møde om aktivt borgerskab og hvor går grænserne for frivillighed” – måske kan vi når det nu
Peter har et oplæg om EL’s aktivitet omkring lokaldemokrati – tages til medlemsmøde og suppleres af Kim om Odsherreds initiativer

4. Evt.