Medlemsmøde, 10.5. 2016

Medlemsmøde, 10.5. 2016

Referat af medlems/temamøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 10. maj kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing
Til mødet: Kim, Peter, Torben, Clark, Alf

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent

2. Nyt fra medlemmerne
To medlemmer er gået ud, to nye er meldt til. Kontakt med Signe Færch fra Hovedstyrelsen og Jørgen (regionssekretær) – til efterretning. Clark skal ringe til de nye medlemmer ang. vores møde i juni (de er inviteret til velfærdsalliancens demonstration, men kan ikke komme.)

3. Oplæg fra Clark og Kim – vigtige punkter til årsmøde (d. 14.-16. maj)
Det vigtigste er punktet om EU og om Ø skal stille op med eget kandidat til EU Parlament i 2019 eller som en del af Folkebevægelsen. Vi til medlemsmødet mener at Ø skal bakke Folkebevægelsens kandidat op.

4. Hvordan kommer vi ud over rampen i Odsherred? – debatpunkt
Inklusiv opfordring til at deltage i demonstration d. 12. maj
Inklusiv plan for vores åbent møde om flygtninge d. 2. juni – vi rykker til d. 8. juni, Pakhuset 2 (?)

General snak – kan vi lave en velkomstgruppe? Kan vi gøre vores almindelige møder mere gribende/aktuelt?
Det er vigtigt med vores temamøder, selvom der ikke kommer mange, fordi vi får noget ud af det – viden, inspiration, argumenter til vores debatter, osv.
Vi skal være mere aktive i den lokale medier – evt. en skrivegruppe – evt. et læsebrev fra hvert medlemsmøde.
Skulle vi have et forslag med til hvert byrådsmøde? Det skal sendes 8 dage i forvejen.

5. Køreplan for kommunalvalg 17 v. Kim
Kim gennemgår listen over opgaver.
• Proces for valg af spidskandidater og øvrige kandidater (efterår 2017)
• Uformelt cafe/brunch/fyraftensmøde, hvor medlemmer kan høre om arbejdet i byråd / varme op til at stille op. Appel til kvinder (kan vi få Karen fra Holbæk til at hjælpe)
• Præsentation af 2 øverste kandidater (januar2017)
• Opdatering og gennemskrivning af vores program
• Valgcafeer/lyttemøder (også med fagforeninger)
• Internt valg-temadag (før sommer 2017)?
• Valg og præsentation af øvrige kandidater (juni 2017)
• Valgfoldere (sidst var deadline for materiale 1. August)
• Valgcafeer/lyttemøder
• Valgsekretariat (bestyrelsen og kandidater)
• Valgmøder (september til november)
• Valgdag (15. November 2017)

• Konstituering (hvad går vi efter ?)

• Stille 1 forslag til byrådet mindst hver 2. Måned resten af nuværende periode
Ideer:
– Borgere kan få forslag sat til behandling i byrådet (3000? Underskrifter – Underskriftindsamlinger kunne berettige til en afstemning – noget nyt både på FT og Kommunalt plan)

– høringsberettigelse til lokalråd/landsbylaug
– Fjernelse af stikkerlink fra kommunens hjemmeside (socialt bedrageri)
– indkøb af lokale fødevarer til kommunale køkkener (gerne øko)
– lade langtidsledige selv disponere over midlerne til deres jobindsats (Århus forsøg)

6. Evt.
Peter – forslår opmaling af kantbaner mellem Gundestrup og Nr. Asmindrup for at øge trafiksikkerhed for de bløde trafikanter
To-minus-en-veje er billige og smarte
I juni skal vi arbejde med trafikplanen
Clark vil kontakte nogle af vores medlemmer ang. Torsdags demonstration, for at se om de kan hjælpe Torben dele flyers ud i Nykøbing fra kl. 15.

Obs! Vores næste møde er d. 8. IKKE d. 2. juni – tid og sted kommer senere.