Bestyrelsesmøde, 5.10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 5. oktober kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Afbud fra Alf og Torben, Kim er forsinket. Vi klarer os uden dirigent, Clark er referent.

2. Kort nyt fra

* årsmødet
*byrådet
* baggrundsgrupperne
* bestyrelses medlemmer
* post til afdelingen
Til efterretning. (Se punktet under medlemsmødet.)

3. Kort orientering om medlemmerne – Clark
Samt spørgsmål fra Christine Lundgaard:
• Hvordan er de sidste 3 nye medlemmer blevet inddraget og aktive i afdelingen?
• Hvornår er I bedst til at knytte bånd til nye medlemmer?
• Hvordan bruger I kurser, træf, årsmøder og håndbøger?
P.t. har vi 49 medlemmer. Ca. 24 er aktive eller har været aktive mindst én gang i de sidste to år. Ca. 10 er nye medlemmer, hvoraf 5 har været til mindst ét møde. Alle nye medlemmer bliver kontaktet både via telefon og mail når Clark får oplysningerne fra landskontoret. De bedste oplevelser har været omkring konkrete opgaver, f.eks. under valgkampagne eller 1. maj forberedelse.
Det er normalt at flertallet af medlemmer vil støtte partiet men ikke bruge tid eller andre ressourcer på det – vi kan ikke forvente meget større engagement (24/49 er super god statistisk set!) Men vi kan gøre mere for at dyrke den aktivistiske og den sociale del af vores profil. Se flere noter under punktet til medlemsmødet.
4. Budgetforhandlinger i Odsherreds Kommune
Til efterretning. (Se punktet under medlemsmødet.)

5. Praktiske opgaver i de kommende måneder, herunder forberedelse af temamøderne, EU folkeafstemning, julefest, m.m.
Vi nåede ikke det punkt – må klares i gennem skypemøde og e-mail.

6. Evt.
Clark og familien deltager i “Folkevandring til Christiansborg” for at kræve en anstændig flygtningepolitik tirsdag d. 6. oktober. Kim er derfor alene til Byrådsmødet.