Medlemsmøde 11.8. 2018

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 13. august kl.19.30, Mødelokalet, Asnæs Bibliotek

Til mødet: Peter, Clark, Kim, Torben, Alf, Thorkild. Afbud fra Merethe, Slynge, Søren.

1. Velkomst og introduktion af nye medlemmer. Valg af mødeleder og referent.
Leder: Peter, referent: Clark

2. Nyt fra medlemmer og nyt fra bestyrelsesmøde og regionsmøde
Peter fortalte om sit arbejde i trafikgruppen tilknyttet regionsrepræsentantskab.
Thorkild fortalte om sit arbejde med uddannelsespolitisk gruppe tilknyttet FT og Jakob Sølvhøj.
Clark fortalte om Miljø- og klima udvalg og Børne- og uddannelsesudvalg og om de forslag, Enhedslisten har stillet til byrådet (se herunder).

3. Post til afdelingen og kommende datoer, inklusiv ønsker til temamøder og evt. aktioner
Vi lavede små ændringer til vores mødeplan mellem nu og december. Se det vedhæftede dokument. Medlemmer opfordres til at skriv sig på “klimaopråb – borgerforslag” som er sendt som mail d.d.

4. Vores forslag og krav til kommunebudget 2019
Vi har stillet spørgsmål til forvaltning om de følgende punkter i maj og juni:
Hvad er status over Kommunens støtte til landmænd, som gerne vil omlægge til økologisk landbrug?
Hvad er normering i 3-6 års området nu og hvad vil det koste at bringe det ned på minimum 1 fuldtidsansat pr. 3 vuggestuebørn og 1 fuldtidsansat pr. 6 børnehavebørn?
Hvor meget bruger Odsherred på bus, tog eller andre befordring af skolebørn nu, og hvad vil det koste at have gratis busser og tog for alle under 18 i forbindelsen med skolegang/uddannelse?
Hvordan har budgettet for folkeskolens linjedage udviklet sig siden projektet blev lanceret i 2014?
Hvad vil det koste at sørge for, at den antal sager, den enkelte socialrådgiver har ansvar for, holdes indenfor DS’ vejledende sagstal?
Forvaltningen bedes oplyse, i hvor mange tilfælde kommunen har hjemtaget udliciteret opgaver i de sidste 4 år.
Hvilke initiativer har Kommunen taget de sidste 4 år for at få lettet statens restriktioner på den kommunale økonomi?
Når renten er meget lav, hvilke argumenter har Kommunen for at afskrive gæld hurtigere end højst nødvendigt?
Når vi har så mange andre begrænsninger til vores forbrug/drift, hvilke argumenter har Kommunen for at have 100 mio. i likviditet (ca. 3000 kr. per indbygger) i stedet for et meget lavere beløb?
Er der mulighed for at lave aftaler med Movia og lokalbanen omkring bedre cykelparkering ved stationerne og busterminalerne?
Ditto omkring gratis cykel i togene? Ditto omkring bedre handicapadgang til togene?
Hvad vil det koste at lave kommunale samkørselspladser ved stationer og krydsende buslinjer?

Vi har også to forslag til byrådet til næste møde (tirsdag d. 28. august) – en om skattelyfri kommune (som støtter op om Ibis og Mellemfolkeligt Samvirkes nuværende kampagner) og en om indførelsen af dækningsafgift (sammen med SF).

I forbindelsen med budgetforhandlinger, er vi mest interesseret i
a) bedre normering i daginstitutioner og bedre normering i sagsbehandlinger både i familie-, udsatte og beskæftigelses- områderne
b) geninvestering i skolerne af de ressourcer som bliver frigivet med faldende børnetal
c) revurderet lokalaftale for lærerne – budgetteres f.eks. med lavere timetal for de nye, mentorordning, seniorordning
d) opnormere SSP
e) en besparelse ifm natbelysning – der skal slukkes mellem kl. 24 og 6 til hverdag (dog under protest fra Alf)
f) cykelstier, gangstier og offentlige toiletter prioriteres
g) forbud mod pesticider i nærhed af alle grundvandsboringer
h) undersøg hvor meget vi får fra puljerne hvert år – kan vi ikke bruge noget på drift?

5. Drøftelse og evt. feedback til Enhedslistens 100 dages plan (sendt med dagsordenen)
Der var bred utilfredshed i, hvordan dokumentet blev lanceret – lidt af en mediastunt i forbindelsen med årsmøde, uden at årsmøde havde besluttet eller drøftet noget, lidt af en hastesag, da afdelingerne har haft sommerferien til at kigge på det og komme med feedback, og lidt af en “fluffy” udgave af mange af vores mere socialistiske politikker som har været tydeligt og skarp, men nu er skrevet som om vi vil mødes halvvejs med SF, Alternativet og Socialdemokraterne.
Både Peter og Thorkild skal arbejde videre med udspecificering i deres landspolitiske udvalg.

6. Evt.
Thorkild efterlyser andre medlemmer, som er interesseret i at kigge på den tomme Meny bygning i Nykøbing som mulig kulturcenter/aktivitetssted for unge eller …