Medlemsmøde, 9.1. 2020

Medlemsmøde 9.1. 2020

Referat af Medlemsmødet, Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 9. januar kl.19.00, Asnæs
Til mødet: Peter, Kim, Else, Alf, Morten, Thorkild og Clark
Afbud fra Slynge, Bodil, Torben, Merete

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent (5 min)
Hhv. Peter og Clark

2. Nyt fra medlemmerne (10 min)
Kim vil indlede arbejde om 1. maj med SF i slut januar
Peter og Clark fortalte hurtigt om kommende møder i regionen og lokalt (datoerne i mailen)

3. Nyt fra bestyrelsen, kommunen og regionen (10 min)
Intet nyt.

4. Beslutnings/debatpunkt: Enhedslistens politiske og organisatoriske udvikling – introduktion v. Kim (se det vedhæftede dokument) (40 min)
Dokumentet handler om mange dimensioner af Enhedslistens udvikling i de sidste år og visioner for fremtids udvikling. Til årsmøde var det tydeligt at der bliver trukket i forskellige retninger ang. hvor meget Ø skal ligne de traditionelle parlamentariske partier. Hvor meget skal græsrødderne være med til at skabe partiet og bygge bevægelserne? Hvor meget skal Hovedbestyrelsen, folketingsgruppen, landsdækkende udvalg eller afdelinger tage ejerskab af partiets politik?
Kims oplæg – se vedhæftede
Peter – vi er et medlemsparti og det er vigtigt med mindretals beskyttelse – HB skal også reflektere diversitet; vi skal re-tænke vores rolle i venstrefløjen og vores samarbejde med andre organisationer
Alf – det kræver nogen kompromiser når vi vokser og gerne vil have mere indflydelse, men der er mange af vores traditioner – f.eks. rotationsprincip og aktivisme besluttet af medlemmerne – som IKKE skal pilles ved. Så meget fornyelse, har vi ikke behov for.
Thorkild – kalder oplægget for et “selfie” papir – der mangler indhold og fordybelse – folket på Christiansborg mangler viden og dialektiske indsatser – f.eks. det benarbejde som Thorkild laver får ikke feedback/respons
Peter har haft en anden oplevelse med arbejdsudvalgene
Clark – hvad med HBs og folketinggruppens kontakt med lokaleafdelinger – det er planlagt, men bliver ikke til noget!
Clark prøver at sammenfatte et svar, som deltagerne i mødet d. 9.1 kan give feedback til før d. 25. hvor den samlede respons skal sendes.

5. Oplæg om demokratisering af kommunens budgetproces v. Clark (30 min)
Fra november mødets referat: hvordan skaber vi en mere demokratisk proces – og mere interesse både fra partimedlemmerne og almindelige borgere? – New Public Management paradigmet betyder at kun lidt kan bestemmes (af få) i kommunerne – kan man ikke lave hele processen anderledes og brug medierne mere – vi vil begynde at snakke om vores visioner allerede i januar

CP’s oplæg – se vedhæftede
Fokus på den alternative proces, mange andre kommuner bruger, med udspil fra administration, derefter høringssvarene, og forliget til sidst!
Kim – hovedproblem er at partierne laver et forlig FØR administration (borgmesteren og direktionen) kommer med et udspil – mange andre kommuner laver et råt budget første, sender det i høring, og derefter kommer der et forlig
Thorkild – hele høringsprocessen er rent formalismen – hvad forstår vi egentlig med demokrati og hvad er et demokratisk budget? Vi kan ikke godtage sådan et paradenummer. Der skal være ansvar med indsigt.
Alf – Der leges demokrati i januar og derefter lukker vinduet for engagement.
Else – der er en filter mellem centercheferne og arbejderne, hvor politikerne får ikke kontakt med de, som rigtig har meninger og erfaringer
Peter – borgmesteren spiller en kæmpe rolle og vil kontrollere alt for meget. Der er også tit opfattelsen at det hele er besluttet (uden at kunne gennemskue konsekvenserne) mens processen køres.
Høringsfristerne kunne gælde fra 1. behandling i Byrådet i stedet for i ØU.
6. Post til afdelingen, herunder kommende begivenheder og ønsker til arbejdsplanen (15 min)
Der kommer korte annoncer i mailen.
PIP // Integrationsrådet // Klimamarch // Batteritog // Planloven // DN’s kommuneplan // Strandadgang // Borgermøde i Vig / ønske om et fællesmøde med SF og Alternativet om socialpolitik // Tuse Næs // Skrot budgetloven // Gamle sager – skattelyfri kommune, sociale klausuler m.m.
7. Evt.

Vores næste møde er generalforsamling d. 6. februar. Indbydelsen kommer i de kommende dage.

Bilag:

Organisationsdebat v. Kim M

Uenig i dagsordenens ordlyd, om at det kun drejer sig om forholdet mellem hovedbestyrelse og folketingsgruppe. Det er en grov forenkling. Diskussionen drejer sig i højere grad om, hvilken type parti, Enhedslisten skal være. En diskussion om, hvordan vi udvikler vores politik – og hvem der udstikker vores politiske retning. I dag er det organisationen/partiet i form af årsmødet og det af årsmødet valgte HB, som gør det. Det har jeg gjort mig nogle tanker om.

Selvfølgelig skal vi overbevise så mange som muligt om at vore politik er den rigtige.

Vores politik skal baseres på ægthed, hvad vi føler er rigtigt at gøre

 

Vi skal ikke ikke basere vores politik på, hvad vælgerne vil have. Det vil være opportunisme. Vores politik skal baseres på hvad vores medlemmer vil have.

Det er faktisk fornyerne, som er de egentlige traditionalister. De vil nemlig forvandle Enhedslisten til et tradtionelt/normalt parti, som alle de andre partier. Men skal vi være det ?

Er vores styrke ikke netop at være et anderledes parti. Et parti, der ikke bare præker, at vi vil et anderledes, mere demokratisk og åbent samfund. Men også praktiserer det i vores egen opbygning.

Vi er modstandere af at beslutningerne træffes gennem tuskhandeler mellem få personer bag lukkede døre. Derfor siger vores forhandlere ikke ja til forlig, før de er gennemdiskuteret og godkendt af vores bagland repræsenteret ved HB.

Når vi går efter magten, vil vi ikke magten for dens egen skyld. Vi ønsker magten for dele den ud, så så mange som muligt kan opnå indflydelse på eget liv.

Vi vi et decentraliseret demokratisk samfund. Vi ønsker ikke magten koncentreret på få ledende personer. Derfor har vi kollektiv ledelse og holder fast i at vores politik grundlæggende udvikles og fastlægges iorganisationen/partiet. Selvfølgelig i et samspil med vores parlamentarikere. Og ligeså vigtigt i samarbejde med aktivemedlemmer og bevægelser. Diskussionen bør altså mere dreje sig om, hvordan det samspil sikres (mellem folketingsgruppe, HB, udvalg og afdelinger).

For at sikre vores parlamentarikere fra at glide ind i en lukket Christiansborg-boble, har vi vores rotationsordning.

Vi ønsker et samfund, hvor så mange som muligt (også mindretallene) inddrages i beslutningsprocessen. Derfor vores udstrakte mindretalsbeskyttelse ved valg til ledende organer. (Kan sidestilles med kønskvotering)

Der sker pt en dæmonisering af mindretallet (som i øvrigt er skiftende fra spørgsmål til spørgsmål). Det sker ved atudnævne enhver kritiker til at tilhøre SAP og omegn. Jeg vil nærmere betegne det som “stalinistisk trotter-paranoia”. Det kritiske mindretal består nemlig langt fra kun af SAP-ere. Og ofte er SAP selv splittet mellem flertal og mindretal.