Bestyrelsesmøde 9.1. 2014

1. Velkomst og valg af dirigent (Peter B.) /referent (Clark) (Samt præsentationsrunde)
2. Byråd
Kim var med til konstituerende møde i december, og i tirsdags var med til introduktionsaften på Rådhuset. Intromøde nr. 2 kommer d. 21. januar. Først byrådsmøde er d. 28. januar. I almindelighed vil der være 2 udvalgsmøder for Kim d. 2. tirsdag i hver måned. I uge 3 har Kim mange møder inkl. MOVIA’s repræsentantskab møde og …
a) Socialudvalg (14. januar)
Vibehus Peter B. konkluderer at mange af de spare manøvre i de specialiserede
socialområder er uden hensyn til de alternativer – f.eks. er de steder, som skal tage i mod de tidligere brugere fra Vibehus, gjort klare til det, med f.eks. et udvidet tilbud? Nej!
Alf – vi skal argumentere for et tilsvarende tilbud – de andre væresteder er ikke egnet til
værksteds- og kreative arbejde.
Asta – har sendt forskellige forslag til politikerne – luk STU og gartneriet, købe et landbrug og slå det hele sammen – det vil være billigere.
Brugerne kunne have fundet på nogle andre løsninger, men blev ikke hørt. Har skrevet med mange fra byrådet og Adelskov. De 340.000, som skulle være med til at udvikle de andre muligheder, er ikke blevet brugt.
Arne vil nævne situationen til mødet d. 14. – men det er ikke på dagsorden. Arne har bedt Administration om at komme med en redegørelse på forløbet.
Kim efterlyser nogle specifikke argumenter – det kommer ikke på udvalgets dagsorden før februar.
Det er noget for baggrundsgruppen.
Asta -Kan vi ikke bare være der og udfases?
Kim og Clark aftaler et møde med baggrundsgruppen. (Helen, Pernille, Asta, Merete?)
Ekstra ældremidler (8.1 million fra finanslovspuljen på 1 milliard) – Kommer også med i
baggrundsgruppens arbejde. De er ikke penge man får automatisk, og de skal kvitteres for. Der henvises til mailudveksling. “Mere tid til besøg. Mere faste personale på plejehjemmene.
Rengøring hver 14. dag.” Vi vil gerne have nogle forslag, men der kommer også et idékatalog.
b) Miljø og Klima (15.januar)
(Baggrundsgruppen mødtes lige før bestyrelsesmødet i dag.)
Nybygning af købmand overfor Lyngkroen (spar). Bygningsprocent.
Baggrundsgruppen skrev: Der er behov for en købmand i Rørvig. Den eksisterende butik trænger til renovering.
De planlagte ombygninger ville gøre det mere kønt og mere imødekommende. Men det skal ske under størst muligt hensyntagen til det lokale miljø og naboerne. Peter B. – har læst indsigelserne og vil foreslå at man rykker forretning lidt frem, bruger lidt af parkeringspladsen og laver nogle grønne områder. Sagen skal ikke ønskes tages op på byråd.
Lokalplananmodning – etablering af dagligvarebutik ved Holsts Have, Nykøbing Sj.
Baggrundsgruppen skrev: Lidl – Der er supermarkeder nok i Nykøbing. Det vil være oplagt med en butik med lokaleproducerede madvarer, men ikke en Lidl. Det er dejligt, at der er en stærk Brugs-bevægelse i Odsherred. Det er en god måde at drive forretning, som stammer tilbage fra andelsbevægelsen. Den skal vi skåne.
Peter B. har flere kommentarer – se mail til Kim. Der skal ikke være dispensation i forhold til opbevaring af olie og kemiskaffald. Kloakering og klimaplan. Omfartsvej.
Jakob – Nedlæggelse af de små renseanlæg og modernisering af de store – god idé.
c) Skolereform og skolestruktur
Baggrundsgruppen mødtes i søndags. Konklusionerne vedhæftes. Konference med fødderne på jorden. Netværksbygning.
Jakob – vigtig med repræsentation i Nord og Syd bestyrelser. Alf – Det skal være bredest muligt.
Hvordan skal kontakt mellem den lokale virkelighed og ledelsen være?
Baggrundsgruppen har beføjelse til at samle kræfter til en konference. Kim efterlyser stadig specifikke forslag til skolestrukturen udfoldelses – ikke kun visioner.
Byrådet skal have et (lukket) temamøde om emnet 13.1. kl. 16
2. Nye medlemmer
CP sender velkomstbrev til alle nye medlemmer. Alle medlemmer får invitation til
medlemsmøderne. Alle er velkomne til at deltage i baggrundsgrupperne og bestyrelsesmøderne, men invitationerne sendes kun til bestyrelse og de aktive baggrundsgruppemedlemmer, og referaterne kommer på hjemsiden.
CP kan deltage i kontaktpersontræf d. 8.-9. februar.
3. EL i medierne, Byrådet i medierne
Til efterretning. Der kan godt komme noget snart fra EL i Nordvestnyt!
4. Baggrundsgruppemøderne
Baggrundsgruppernes opgaver: a) at lette researcharbejde for Kim og sørge for at EL’s
synsvinkler bliver synlige i Byrådet; b) at holde øje med sager i medierne og skrive læserbreve,.evt. holde oplæg til medlemsmøde eller til offentlige møder; c) at følge EL’s politik på landsplan og få inspiration fra andre kommuner, evt. andre bevægelser
Vigtigt at være på forkant. Skal være funktionsdygtige – især de to som er tilknyttet
udvalgsposterne. Kan være flere grupper – ikke kun relevante til Byrådet – og mere visionære
politik.
5. Principprogram-debat
Hold øje med Modkraft.dk. op til medlemsmødet. CP sender så mange alternative programmer som han kan som pdf-filer.
Søndag d. 12. deltager Peter, Kim og Thorkild i det åbne debatmøde i Kbhn.
Kim synes ikke processen har været den demokratiske, som blev lovet.
6. Dagsorden til d. 16.
Orienteringspunkterne skal være meget hurtigt overstået. Kl. 20 i gang med principprogrammet –
CP sender et oplæg til medlemmerne.
7. 1. maj – vores synsvinkler samt folketingskandidat
Peter – mere politiske indhold. Kulturindslag skal også være mere politiske.
Kan vi får Troels Juel?
CP laver en henvendelse til SF, S og LO for at få gang i møderne og foreslår en ny koordinator.
8. Foretningsorden og mail diskussioner (se dokument fra Kim)
Til efterretning. Vi prøver i de kommende måneder.
9. Budgettet og bevillinger til udvalgene/baggrundsgrupperne (herunder partiskat);
overdragelse af regnskab til Torben Udsættes til næste gang.
10. Evt.