Bestyrelsesmødé, 20.11.2014

Til stede: Clark, Torben, Peter B & Alf

Post til afdelingen:
Henvendelse fra avisen Arbejderen vedr. støtte, samt problematik vedr. ansættelse af Regionssekretær (ønsker vi at støtte en sådan ansættelse?)
Regionssekretær:
Finansieres via såkaldte “stemmepenge” (vi skal aflevere 50 % af det beløb vi modtager i kommunalt tilskud pr. stemme), målet er en halvtidsstilling. Pt. lidt uklart hvad de reelle arbejdsopgaver vil være. Vi vil gerne se en beskrivelse af arbejdsopgaverne. Vi er ikke afvisende.
Arbejderen: Vi støtter ved at tegne en annonce (nytårshilsen)

Aftaler om kommende møder i byråd og udvalg:
Skypemøde søndag d. 23/11 2014 kl. 20.30

Diskussion af uenigheden i Budgetforligsgruppen (1,8 million sagen/pulje til understøttelse af skolereform og struktur); hvad skal vores rolle som udenforstående være? SF har taget sagen op; kommer på byrådsmødet den 25/11.
Enhedslistens fokus bør være at sikre stillinger frem for lavere takster i daginstitutionerne. Under alle omstændigheder bør de 1,8 millioner føres tilbage til Børn & Unge, og ikke blot ende i Kommunekassen.