Bestyrelsesmøde 10.5. 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 10. maj kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Bestyrelsesmøde 10.5. 5, Nykøbing Sj.
Til mødet: Clark, Peter, Torben. Kim og Alf kommer senere.

1. Velkomst og valg af referent​

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Torben forslår at vi bruger det budget, som Kim har lavet til generalforsamling.
Bestyrelsen bliver enig at vi behøver ikke have det hele overblik hver måned – lidt om bevægelse og kassebeholdning.

* medlemsstatus og kontakt med landskontoret – Clark
To medlemmer er gået ud, to nye er meldt til. Kontakt med Signe Færch fra Hovedstyrelsen og Jørgen (regionssekretær) – til efterretning. Clark skal ringe til de nye medlemmer ang. vores møde i juni (de er inviteret til velfærdsalliancen, men kan ikke komme.)

* sager i Kommunen – flere
Peter forslår, vi tager fat i sagen om lærerfyringer. Skal der skrives en debatoplæg om inkonsekvens i skole- og uddannelsespolitik. Torben, evt. Alf, kigger på det.

* baggrundsgrupperne – flere – ikke noget aktuelt

* post til afdelingen – ikke noget aktuelt

3. Drøftelse af vores indsats med kommunalt oprør kampagnen
Clark fortalte om forberedelsen til demonstrationen d. 12. maj og om sammenhæng mellem velfærdsalliancens og Enhedslistens kampagner – vi regner med at få mere at vide på årsmøde i Pinsen, men kan sandsynligvis ikke deltage i velfærdsalliancens landsmøde senere i maj (dato?)
Vi har stadigvæk nogle flyer, vi skal dele ud både på torsdag og fra nu indtil sommerfesten. Vi undersøger om et eller flere medlemmer kan hjælpe med det.

4. Drøftelse af vores plan for et møde om/med flygtninge
Ideer for hvem skulle være med: de uledsagede børn og de, som arbejder på asylcentret
de voksne, som går på sprogskolen
frivillige fra netværksfamilier, tutorer, venligborgere, Røde Kors, osv.
Inviter integrationsrådet, SF

Ideer for aktivitet: mad og kage, rundbold, mere café end foredrag eller debat
Buffet med retter fra 4-5 danske og 4-5 flygtninge familier samt dessert (kunne det sponsoreres af bageriet i Brugsen eller Netto – is?)
Inviter til 17.30 – er Aksen ledig?

5. Evaluering af 1. maj
Gode pølser – vi skal huske næste år at have 4-5 klapstole til vores pavillon. Vi savner ikke kunstudstilling. Savner børneaktiviteter. Savner Unge i Odsherred.
Det er mærkeligt at arbejde sammen med S til 1. maj, udefra deres politik, men …

6. Evt.