Bestyrelsesmøde 9.10. 2014

1. Valg af mødeleder og referent.
Hhv Peter og Clark

2. Siden sidst – orientering fra udvalgs- og byrådsmøderne
a) Social- og Forebyggelsesudvalg – kommissorium for 360 graders analyse, hvor der er forudbestemt at der skal gives besparelse – vi kan ikke stemme ja
b) Miljø- og Klimaudvalg – lokalplanen om Lidl – høringssvar og indsigelser støttes af EL. Vi stemmer imod til byrådsmøde d. 16.09

3. Status – kommune budgetforlig
Kim gav beretning om forløb ved orientering og gruppeformandsmøde – vi blev nægtet adgang
Vi skal lave en pressemeddelelse som CP sender rundt til bestyrelsen
Vht. “hvor kommer pengene fra” der er ikke behov for 60-70 mio. i overskud – 33 mio. er nok til at efterleve Indenrigsministeriets krav.
Vi kan bruge rapport fra Dansk Industri til at påpege nogle ting Odsherred kan gøre bedre.

4. Planlægning af generalforsamling
Til efterretning

5. Planlægning af anden mødeaktivitet i september (maks 15 min.)
2 x skypemøder planlagte
Peter vil tage til regionsmødet d. 28. september
Stine vil tage til lokaldemokrati møde i uge 38
Torben vil tage til Byrådsmødet d. 16.

6. Post til afdelingen

7. Evt.