Medlemsmøde, 20.5. 2014

Velkommen til vores nye medlem, Pia, og til os andre (Clark, Torben, Kim, Peter B.)
Afbud fra Alf og Merete

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (hhv. Peter og Clark)

2. Orienteringspunkter​​

a) Nyt fra årsmødet v. Clark og Kim (herunder principprogram)
Taget til efterretning – der kommer nye papirer fra landskontor med principprogram og med urafstemning om folketingskandidatliste

b) Status på Europaparlament kampagne v. Clark
nyt om Rina Ronja Kari og den sidste uge med EP kampagne

c) Nyt fra bestyrelse og medlemmer
spørgsmål om ændring i bestyrelsen – hvor skal den drøftes? – vi venter med ændringer indtil efteråret
P.B. orienterede fra regionrådsmødet

3. Debat/diskussionspunkter​

a) Nyt fra Byråd v. Kim
* Skovbærgård/Lundbeck sag – skal vi gøre mere? Ikke umiddelbart.
* Lidl sag – vi skal lave et læserbrev til på mandag! (Clark skriver og prøver at få Alf til at læse korrektur)
* det specialiserede område og nedskæringer (vi skal være et rumligt område igen!)
* ref. fra møde omkring Hønsinge omfartsvej – K og M baggrundsgruppen må arbejde mere med det
* lokaldemokratiudvalget har haft emn workshop i Egebjerg med ca. 40 repræsentanter fra lokalsamfundene – meget inspirerende.

b) Nyt fra baggrundsgrupperne
– klima og miljø v. Peter (dækkede lidt af 3a)
– social og forebyggelse v. Merete (dækkede lidt af 3a) (nedskæringer kommer til s og f møde d. 10. juni) (CP prøver at aftale et møde med Merete og Kim i begyndelsen af juni)
– børn og undervisning v. Alf (udgår)
– andre udvalg og medier v. Clark

– byrådsmøde i maj: Kim og Torben skyper om mødet mandag d. 26.6.

c) Post til afdelingen v. Clark
CP skal til 3. af 3 møder om Asnæs bymidte (d. 3. juni), Kim deltager også.
7 medlemmer skal være valgtilforordnede nu på søndag (d. 25. maj)
Vi er inviteret til en sommerfest d. 14. juni med Holbæk

Vi er inviteret til en sommerfest d. 9. august med Region Sjælland

4. Evt. ​​
CP og Kim skal finde en dato til overdragelse af hjemmesiden og til gennemgang af medlemmer vht. de faglige aktive.
Næste møde er kombineret bestyrelse- og medlemsmøde d. 12. juni, kl. 18-21, hos Clark og Pernille, Næsholmvej 4, Asnæs