Nedskæringer i kommunens administration

På byrådsmødet 24. Juni vedtog byrådets flertal (alle undtagen EL) at skære kraftigt i antallet af administrative medarbejdere for at skaffe et råderum på mindst 15 millioner i budget 2016. Enhedslisten foreslog at udskyde beslutningen til der forelå en dybere analyse af årsager og konsekvenser. Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, begrundede