Bestyrelsesmøde, 15.4. 2013

Referat af bestyrelsesmøde, 15.4. 2013

Deltagere: Thorkild, Peter H, Peter P og Kim

1. Hvem tager referat ?
Ingen andre meldte sig på banen, som referent. Så Kim laver et nødtørftigt/skrabet referat.

2. Forberedelse af medlemsmøde 7. maj:
I fællesskab fastlagde vi dagsordenen for det kommende medlemsmøde og lavede en tidsplan for mødets forløb. En nyskabelse bliver at dagsordenen gøres mere fleksibel ved at lave et punkt med godkendelse af dagsorden / mulighed for at stille ændringsforslag til dagsorden. På den måde gøres også plads til at medlemmer kan foreslå aktuelle udtalelser fra afdelingen.

3. Klumme til Nordvestnyt d. 20. april
Clark og Thorkild har en fælles klumme på vej. Blandt andet det mødes de om tirsdag. Klummen lørdag d. 20. april bliver faktisk den sidste. Vi har nemlig fået en mail fra Nordvestnyts chefredaktør, om at de fra udgangen af april stopper med de politiske klummer. Det gør, at vi nu skal overveje, hvordan vi så kommer ud i lokalpressen med vores politik. Vi skal have en egentlig pressestrategi frem til kommunalvalget.

4. Lærermøder
Clark er begyndt på en række møder med repræsentanter fra de andre partier i Odsherred om lærerkonflikten. Tirsdag mødes han med Tina Raahage fra Socialdemokratiet og onsdag med Arne Mikkelsen fra SF (onsdag deltager Thorkild).

5. Møde med SF om valgteknisk samarbejde
Thorkild og Clark mødes onsdag med Arne Mikkelsen om valgteknisk samarbejde til Byrådsvalget. Kim fremlagde et forslag til en samarbejdsaftale. Denne blev diskuteret grundigt igennem. Der var enighed om, at den endelige aftale før indgåelse skulle godkendes af medlemsmødet.

6. Ny kontaktperson
Allerede på generalforsamlingen i oktober 2012 annoncerede Kim, at dette nok blev hans sidste år som kontaktperson – og har flere gange siden påpeget, at det måske snart var på tide med en pensionering af ham fra den post (efter over 11 år er et skifte sikkert snart på sin plads).
Hvordan finder vi en ny kontaktperson og hvordan sikrer vi en glidende overgang, så der kan ske en god overdragelse fra og med næste generalforsamling.
På de næste medlemsmøder skal der gøres opmærksom på, at der skal findes en ny kontaktperson fra næste generalforsamling (i starten af oktober). Denne skal være indstillet på også at indgå i bestyrelsen. Man vil ikke blive smidt ud i det fra dag et. Kim vil fortsætte i bestyrelsen et år endnu for at køre den nye kontaktperson ind. Og vil også påtage sig rollerne som kasserer og/eller webmaster. Med en sådan overgang vil vi forsøge at få nye ind i arbejdet.

7. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde ?
Mandag d. 13. maj kl. 19.30 i Organisationernes Hus. Mødet er for alle byrådskandidater og bestyrelsen. Vi vil frem til byrådsvalget arbejde med denne udvidede bestyrelse.