Medlemsmøde, 23.9. 2020

Medlemsmøde, 23.9. 2020

Referat af Medlemsmødet, Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 23. september kl.19.00, Aktivitetscentret, Nykøbing

Til møde: Thorkild, Peter, Kim, Alf, Clark. Afbud fra: Else, Slynge, Torben A., Anette, Merete
1. Velkomst, valg af mødeleder og referent

2. Nyt fra medlemmer
Roushin vil gerne have forslag til en elevplads fra 1. januar i ernæringsassistant uddannelse
Kim – som var i byrådet fra 2013-17 og Clark – som er i byrådet indtil januar 2022 – vil ikke være kandidater i november 2021 – vi skal begynde at tænke på hvem vores spidskandidat skal være!
Peter – landsdistriktudvalg starter op igen og koncentrerer sig om afstand til uddannelser og kollektiv trafik; der har også været et regionsrepræsentantsskabsmøde med oplæg fra Christian Juhl om folketinggruppens arbejde og finansloven
Thorkild – møde i uddannelsespolitisk udvalg – oplæg om kapitalisering af skolerne under Corona krisen

3. Debatpunkter og beslutningspunkter til årsmødet, v. delegerede Kim og Thorkild (samt input fra de tidligere sendt debatindslag)
Til efterretning. Kim og Thorkild er delegerede og Peter er suppleant. Alle vil være i Pakhus 2 lørdag og søndag d. 3. og 4. oktober til den digitale udgave af årsmødet. Clark invitere alle afdelingsmedlemmer til at komme forbi hvis de har tid og lyst – den endelige dagsorden sendes også.

4. Oplæg om en mere aktivistiske skolepolitik, v. Thorkild
3 dokumenter sendes til medlemmer – vi skal provokere lærerne, politikere og embedsfolk – vi skal have en skole med medbestemmelse, selvbestemmelse og solidaritet – og alle disse mangler for tiden

5. Post til afdelingen (5 min)

6. Evt.
Vores næste to møder er 3. november og 2. december, kl. 19-21 begge datoer, stedet annonceres senere.