Bestyrelsesmøde 3.10. 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 3. oktober kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.
Bestyrelsesmøderne er åbne til alle medlemmer. I oktober og november er valgsekretariat – bestyrelsesmedlemmer samt kandidaterne – opfordret til at deltage.
Til mødet: Clark, Kim, Søren, Torben. Afbud fra Peter, Sara Lynge og Else.

1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim
Det, som rører sig i Byrådet og udvalgene for tiden, med fokus på
* budget 2018 – Kim var til anden behandling i økonomiudvalg – ikke nogle stor debat eller ændringer. 50.000 bevilget til Folkemødet i Odsherred 2018.
Vi drøftede processen – hvad sker der med høringssvarene – vi vil i hvert tilfælde nævne en større demokratisering af budgetprocessen, som flere af høringssvarene efterlyst. Evt. et borgermøde efter budgetforliget, hvor borgmesteren præsenterer og svarer på spørgsmål.
*”Lundbeck sagen” – ønskes drøftet til medlemsmøde, så vi springer punktet over her.
Sagen med ældreområdet – Kim orienterer

2. Valgkampagnen, v. Clark, herunder

– hvad er de vigtigste punkter, vi skal have fremført til valgmøderne mellem 3. oktober og 7. november (og hvem “tager” de valgmøder)?
CP tager mødet d. 7.10 ved integrationsråd
SL tager mødet d. 11.10
Vi er inviteret til et vælgermøde om regionspolitik d. 25.10
CP tager mødet d. 26.10 i Vig
EA tager mødet d. 26.10 i Asnæs
Kaffemøde med DLF d. 31. efter kl. 14 – kan Slynge og Thorkild deltage?
CP eller SL tager mødet d. 1.11
– hvem skriver mindst et læserbrev om ugen til Nordvestnyt i de kommende 7 uger og hvad skal de handle om? – vi spørger til medlemsmøde. Det vil være godt med et brev om sprøjtegift i kommunen. Kim undersøger med Ø medlem fra Halsnæs.
– hvem er med i vores stumfilm og hvornår laver vi den? CP og Slynge aftaler færdig med Else og Morten. Vi har set et fint eksempel.

– hvem kan trykke f.eks. 100 kopier af vores valgprogram, som vi kan have med til valgmøderne og på gaden? CP snakker med Allan om det.
– hvem laver valgavis annoncen (tidsfristen er d. 20. oktober)? CP beder Stine om at lave det. Valgsekretariat kigger på teksten.
– hvem kan være på gaden og hvornår? Se planen/skemaet som Clark sender
– hvem kan hænge plakater d. 28. oktober? Se planen som Clark sender
(Kim er også til et velkomstmøde for nye borgere i Odsherred om formiddagen)
– hvem kan koordinere Danmark for Velfærd med de andre aktører? (disse sidste fem punkter overgår til medlemsmødet)
– skal vi gøre mere med de sociale medier?
– datoer til ekstra valgsekretariatsmøderne mellem okt. og nov. medlemsmøderne og mellem nov. mødet og valgdagen
– emner til medlemsmødet d. 7. november (flyttet til d. 6. november)

3. Evt.
Vores næste medlemsmøde skal handle om 4 års erfaring i byrådet og alliancer i Kommunen.
Bestyrelsen skal også drøfte støtte til Kurdistan projekt