Medlemsmøde, 3.11. 2016

Medlemsmøde 3.11. 2016

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 3. november kl.19.30 i mødelokalet 1, Aksen, Asnæs Bibliotek.

Til mødet: Kim, Clark, Peter, Torben, Søren, Max, Thorkild og Kaj Werner

1. Velkomst (og navnerunde) og valg af mødeleder og referent – hhv. Peter og Clark

2. Tema 1: kontanthjælpsloft, 225-timers regel og fattigdommen i kommunen – historier fra Odsherred
Starter med et lille faktuelt oplæg fra Peter, derefter et “oplevelses- og aktivismes” oplæg fra Kaj Werner.
Peters oplæg sendes som vedhæftede fil.
Man har skåret tilbage i alle ekstraydelser – dem, som er skattefri – og sæt loft på kontanthjælp som er beskattet.
Med 225 timers regel, kan et par miste halvdel af deres støtte.
Det bliver meget nemt at miste sin bolig.
Nogen gange kan det blive en “opfordring til at blive skilt”. Eller at blive tvunget tilbage til en “forsøger” som misbruger en.
Når de laver sammenligninger, “glemmer” de at vise hvad kassedamen tjener udover sin løn – det er kun kontantmodtager som undersøges for alt indtægter.
Der er stor forskel fra kommune til kommune, om hvem kan blive undtaget fra reglerne – Århus har 100 % undtagelse.
75 % af dem, som bliver ramt, er ikke arbejdsmarkedsegnet – de bør have førtidspension i stedet for at være på kontanthjælp.
Nyttejobs og alle det apparat for at holde gang i folk – noget af det er rene slaveforhold.

Kaj Werner om virkeligheden … Der er mange mennesker på face-book grupperne som er meget kede af det, nogen er selvmordstruende, men der er også positiv, solidarisk netværksarbejde.
D. 4. oktober var der en demonstration – de svage selv – men fagforeninger dukkede ikke op.
KW er på kontanthjælp. Arbejdsløs – fik dagpenge i 2 år – røg på kontanthjælp. Man bliver behandlet som kriminel. Altid til kontrol. “Man har mange arbejdsgivere.” Forfølgelse af de arbejdsløse.
Hvordan er Ods. i forhold til andre kommuner? Der er ikke så mange medlemmer fra Ods. i de facebooksgrupper. Der kan være mange ubehagelige oplevelser som kommunen udsætter folk for.
For en del år siden kostede hele aktiveringsprogram 16 mia. – pengene kunne blive meget bedre brugt.
Det er ikke bare for at forfølge de arbejdsløse men for at forskrække de arbejdende og for at holde folk uden ressourcer væk fra vores kommune.
Ø har en god chance nu at gå ind i det tomrum, som DF’s tilbagefald skaber.
Vi skal dyrke solidaritet og undgår/bekæmpe reaktionære eller apatiske reaktioner.
Ideer til aktioner – f.eks. tiggeaktionen, julefrokost til de reformramte,
Mange fra facebookgrupperne bliver pacificeret – de kommer ikke ud og kommer ikke hinanden ved, med mindre der er et arrangement. KW synes vores forslag fra bestyrelsesmøde er en god idé – oprør og solidaritet i mod reformerne.
Folk på overførselsindkomst eller de fattigdomsreformsramte.

Kommunerne har et husningspligt – hvordan undgår mand de gamle fattiggård.
KW vil oprette en facebook gruppe “Odsherred Reformramte” og vi kan sende det ud til vores medlemmer og deres netværk.

SANG!

3. Tema 2: er kommunen en virksomhed, som byrådet bestyrer, eller et mini-velfærdssamfund, som byrådet værner om? Eksempler fra hverdag.
Udgangspunktet for Thorkilds analyse og oplæg var oplevelsen af at kigge på budgetforlig fra Byrådet og hvordan sproget og processen var.
Budgetpapiret ses som et show, som ikke har noget med demokrati at gøre. Kommunen betragter sig som en virksomhed, som skal kunne forrente sig. Hvad er vores rolle når vi sidder i reden med “gøgeungerne”?
Mere gang i to-vejs kommunikation – hvor medlemmerne kommer med det, de har på hjertet. Så kan vi drøfte og aktivere os omkring løsninger.
Tænkemåden: politik er blevet til politi – kamp om magten, over hvem skal administrere. Hvad er det for et demokrati, vi har – der er ikke meget selvstyring i Kommunen – “præsidentielt demokrati”. New Public Management og økonomistyring – men hvilken omkostning har det, f.eks. når man nedlægger skoler eller sætter loft på kontanthjælp? Kvantitative tal, der tæller, men ikke det menneskelige.
Det offentlige og det private – de adskiller sig ikke fra hinanden mere.
Der er meget økonomisk værditænkning og meget underforstået i beslutninger og kommunikation fra Kommune.
Det er en ret dyr illusion – fordi det er løgn.
Handlemåder: hvordan kan vi gør det til en styrke eller en fordel, at vi kun har én i byrådet? Når vi er usynliggjort, skal vi nok arbejde på at gøre os synligt. Synliggør en anden tænkemåde. Mindretals udtalelse. Kontakt og være talerør for “ofrene” i byrådssagerne. Hvad kan vi bidrage med eller sætte i gang? Når vi laver årsplan for vores temamøder, aktioner, produktionsarbejde, må vi kigge på hvordan vi kan være både proaktive og tro over for vores medlemmer og dem, som stemmer på os. Ikke styret af byrådsdagsorden, men inspireret af vores visioner. De visioner, skal vi gøre tydeligt igen og igen for de andre “politikkere” eller “politimænd”.
Efterfølgende debat.

4. Nyt fra medlemmerne og post til afdelingen
a) Søren har været til møde i Odense om Velfærdsalliancen. Demoer i 78 kommuner i juni. I 40 kommuner i september. Fagforeninger har kræfter men ikke vilje. Folk på arbejdspladser tør ikke stille sig frem og sige noget imod nedskæringer. To til landsdækkende møder planlagte (jan og marts), en demo i Kbh og landsdækkende demoer i juni.
Økonomi – der kommer et “tigger” brev ud til afdelinger.
b) Clark har modtaget invitation til Holbækafdelings november fest inkl. seminar om grøn omstilling fra kl. 15 og fællesspisning og fest fra kl. 18 lørdag d. 12. nov. kontakt Holbæk Afdelingen eller Clark.
c) Man kan melde sig til PlanB møde på Christiansborg d. 19. nov. – kontakt Clark.
d) Man kan også melde sig til frivillighedskonference på Ods. Gymnasium d. 26. nov. se Kommunens hjemmeside eller kontakt Clark.

5. Evt.