Andel og Klintekongerne

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen, bragt  i Nordvestnyt mandag d. 19. september. Fredag den 17. september afholdt Andel et møde om en evt. vindmøllepark nord for Odsherred. Mødet blev afholdt i Klint kl. 19. Hele set-uppet var altså tilpasset sommerhusejerne på og omkring klintebjerg. Det var da også disse ressourcestærke

…men ikke i min Baghave

Læserbrev af Peter Bomholt. Birgitte Lau fra Frederiksberg er sommerhusejer i Klintebjerg og er dermed andelshaver i Energiselskabet Andel. Birgitte Lau er desuden indvalgt i Andels Repræsentantskab. Jeg var stiller for hende ved valget til Repræsentantskabet. Jeg troede, at Birgitte ville arbejde for at fremme den grønne omstilling i energiselskabet.

Ny i Byrådet

Vores byrådsmedlem, Amalie Pedersen, har brug for en pause fra det politiske for i en periode at hellige sig sit studie. Derfor har hun søgt og fået bevilget 2 måneders orlov fra byrådsarbejdet. De næste 2 måneder er Enhedslisten Odsherred derfor repræsenteret i byrådet af Jeppe Lynge Ravn. Jeppe fik

Vækst og udvikling…?

Læserbrev af Amalie Petersen, byrådsmedlem for Enhedslisten Odsherred Nu har der været borgermøder omkring opførelsen af en ny Rema 1000 i Nr. Asmindrup, og min umiddelbare fornemmelse er at de fleste i lokalområdet er ret positive overfor projektet. Og det kan jeg godt forstå. For det er da fedt, at

Måske var jeg ikke tydelig nok…?

Af Amalie Petersen, byrådsmedlem for Enhedslisten Odsherred. På tirsdagens byrådsmøde (26. april) skulle byrådet stemme om et principielt forbud mod pesticider i BNBO’er. Altså om kommunen skal gå ind og hjælpe vandværkerne og landmændene med at lave frivillige aftaler vedrørende kompensation for, at landmændene ikke må sprøjte pesticider omkring vores

Behold forbeholdet

Indlæg af Peter Bomholt, bestyrelsesmedlem i EL-Odsherred. Vi skal snart til folkeafstemning om vores forbehold overfor deltagelsen i EU´s forsvarspolitiske samarbejde. Men de færreste af os ved hvad det forsvarspolitiske samarbejde indeholder og hvad det koster at være med i det samarbejde. Nogle politikere prøver med afsæt i den aktuelle