Medlemsmøde 6.3. 2018

Referat af medlemsmødet, 6. marts 2018, Enhedslisten Odsherred

1) Velkomst og navnerunde
Til mødet: Torben A., Slynge, Peter, Alf, Merete, Clark
Afbud fra: Else, Morten, Jeppe, Roushin, Thorkild, Hans Jørgen, Kim, Shadia

2) Valg af mødeleder og referent​:

Henhldsvis Alf og Clark

3) Nyt fra medlemmer

læs mere