Medlemsmøde, 8.2. 2017

Medlemsmøde 8.2. 2017

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred,
onsdag d. 8. februar 2017 kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent: hhv. Peter og Clark
Til mødet: Peter, Clark, Kim, Torben, Alf, Roushin, Talal, Anette
Afbud fra: Rita, Sarah, Søren, Merethe, Claus (og gæste-oplægsholderen Astrid)

2. Tema: feminisme. Oplæg ved Astrid Vang Hansen, Enhedslistens Hovedbestyrelsen, med i skrivegruppen for det feministiske delprogram som skal stemmes om til årsmøde.
Aflyst pga. sygdom.

3. Aktivisme i det første halvår 2017, herunder FNs internationale dag for social retfærdighed, 30-timers kampagnen, Velfærdsalliancen og 1. maj. (KM og CP)
Vi besluttede at fortsætte med planen om en demonstration d. 20. februar ved Asnæs Center – 16.30-17.30 med invitation til SF, Alternativet og Socialdemokrati, m.fl.. Clark sørger for tilladelserne og koordinering med de andre grupper og holder tale (maks 7. minutter), Kim laver flyer til uddeling, Peter laver små plakater og sørger for kaffe i kander, Torben sørger for krus og varmechokolade i kander. Clark sørger for opstilling af “8 rige mænds-model”.

Vi koordinerer med Holbækafdelingen et offentligt debatmøde om 30-timers forslag fra Enhedslisten. Forslåede dato d. 22. marts, taler kunne være Jonathan Simmel, Christian Juel, Victoria Velasquez, Jakob Nerup eller Jan Hoby. Holdes i Aksen på biblioteket. Clark går videre med planen.

1. maj plan kører på skinnerne. Næste møde i styregruppen er d. 12. marts.
10. maj demonstration for Velfærdsalliancen – den organiserer vi og prøver at skaffe en taler til. Vi beslutter mere om det til vores april bestyrelsesmøde.

Punkt 3a – opgaver til generalforsamling
Holdes hos Clark, Næsholmvej 4a, Asnæs kl. 18 – fællesspisning og møde kl. 19.
Clark laver chili con carne og sin carne (Roushin laver også noget, vi kan smage!) – Alf henter vand, øl og vin samt “snacks”
Torben henter Roushin og familien i Herrestrup.

4. Nyt fra medlemmerne og post til afdelingen
Herunder udpegning af repræsentanter til regionsrepræsentantskabet og evt. regionsrådskandidater.
SKP (støttekontaktperson) skal revurderes hver 3. måned i kommunen – meget stressende.

Kim og Peter deltager i regionsrepræsentantskabet generalforsamling. Vi stiller ikke regionsrådskandidater.
Clark orienterede om indmeldelse og udmeldelse af fire medlemmer.

5. Evt.

Næste møde er generalforsamling, d. 2. marts kl. 18 i Asnæs.