Generalforsamling 5.3. 2015

Til mødet: Kim, Alf, Torben, Clark, Troels, Thorkild
Afbud fra Peter og Merete

1. Valg af dirigent og referent. (hhv. Alf og Clark)

2. Årsberetning fra bestyrelsen og byrådet v. Clark og Kim
Se de vedhæftede beretninger. Clark vil tage telefonisk kontakt til alle medlemmer i april for at lave en afstemmelse/organisering af forventninger og interesser og uddele arbejdsopgaver vedr. evt. valgkampagne i maj.
Kim foreslår at baggrundsgrupperne også dækker Lokaldemokratiudvalget, de tre råd og Movias Repræsentantskab.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab v. Torben.
Kim har haft regnskabet fra 01.07.13 til 03.03.14, derefter har Torben været kasserer. Det godkendte regnskab kan ses på hjemmesiden odsherred.enhedslisten.dk

4. Forslag og behandling af budgettet for 2015 v. Kim og Torben
Kim kom med et forslag – se det vedhæftede. Der foreslås at, når vi laver annoncering af offentlige møder, vi undersøger om vi kan få støtte – f.eks. vores møde med Finn og Alan kunne have været annonceret af både EL og LO.

5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år v. Clark
På grund af tidsfristerne for ændringsforslag til årsmødet i juni og sandsynlighed for Folketingsvalg i maj, bliver der rettet lidt i arbejdsplanen. Den nye plan skal godkendes af bestyrelsen via mail i marts. Kim kom med to forslag til åbne og interne diskussioner. Clark har et forslag med korte oplæg fra vores medlemmer, hvor de fortæller om det, de arbejder med/brænder for.
Thorkild efterlyst en gruppe som kan samle op ud i den lokale befolkning – “hvad kan vi gøre for jer?” kontra “Hvad mener vi om …?” – men med politiske indhold – ikke kun brok!

6. Valg af afdelingsbestyrelse og kritisk revisor
(Status før mødet: bestyrelsen består af Kim Mariegaard, Clark Pratt, Torben Rahm, Alf Theilgaard og Peter Bomholt.
Clark er kontaktperson.
Torben er kasserer.
Peter er regionsrepræsentant med Clark som suppleant.
Vores kritiske revisor er Merete Hornecker.)
Ingen ændringer. Mange klappesalve.

7. Post til afdelingen, tidsfrister til årsmøde, kurser m.m.
Fra lærernetværket (OK15), fra landskontoret (Per Clausen 60 år; bestilling af kampagnemateriale), fra FOF, fra talkshow. Til efterretning

8. Eventuelt.
Kim viderebragte et spørgsmål fra folketingsgruppen (stillet via Jesper Kiel i Facebook-gruppen Enhedslistens Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2014-17) om vi ude i kommuner mente det var fornuftigt at lovgive om, at personskatten fra flexboligejere skal deles mellem hjemkommune og flexboligkommune. Der er siden kommet mange tilbagemeldinger på spørgsmålet i facebookgruppen. Og mange i kommuner som vores finder det rimeligt.
Systemet med fleksboliger er at tilladelse følger ejeren, ikke ejendommen.
Thorkild snakkede om vores mulige respons til de andre partiers håne – f.eks. at vi er i mod at skabe arbejdspladser. (I virkeligheden er der arbejdspladser som IKKE er ønskelige.) En mediegruppe efterlyses som går videre med svar til de dårlige replikker fra byrådet.
Thorkild fortalte om uddannelsespolitiske udvalg.

Bilag:

Bestyrelsens beretning

Byrådsberetning

Budget 2015

Regnskab  2013/2014

Regnskab 2014

Arbejdsplan 2015