Bestyrelsesmøde, 3.9. 2015

Til mødet: Kim, Clark, Alf, afbud fra Torben; Peter og Thorkild kom lidt senere

1. Velkomst og valg af dirigent og referent – ingen dirigent, Clark er referent

2. Kort nyt fra byrådet og bestyrelses medlemmer samt post til afdelingen
Kim orienterede om en artikel om social- og forebyggelses udvalg i Nordvestnyt.

Kim orienterede om s- og f’s overforbrug og Incitare rapporten. Det var godt at få et objektivt syn på bordet fra Incitare (selv om det kostede 140.000 kr) og der er en plan for at løse de diverse påbud.

Miljø- og klimaudvalg – stor diskussion omkring bekæmpelsesmiddel Roundup. Traditionen har været at bekæmpe ukrudt UDEN kemiskmidler. Nu vil Venstre og Allan A. fra Socialdemokrati gerne undersøge prisen og konsekvenserne af at bruge Roundup. (Der er blevet besparet 4 mio. på asfalt i en aftale med Kolas – dem vil de gerne bruge.)

Budgetseminar i dag. Bestyrelsen har fået program for dagen. Efter det korte seminar – hvor konklusionen var at der er plads til en 14 mio. kr. driftsudvidelse – gik gruppeformændene videre til møde, som EL IKKE var inviteret til.

Vi har mistet to medlemmer, én, som flyttede kommune og én, som ikke vil være medlem mere.

Vi har fået udtalelse fra kun ét medlem, som er interesseret i et temamøde om Enhedslistens politik.

Post – til orientering.

3. Kort orientering om regionsrepræsentantskabsmødet – Peter
Diskussion om valgkampagne, om årsmødet, Hovedbestyrelse (og mindretalsbeskyttelse)

Diskussion af dækningsafgift – det er en indviklet proces som skal startes om foråret.

Diskussion af begrænsning af eksterne konsulentopgaver.

Diskussion af kontrolforanstaltninger – for mange og for bureaukratiske.
Forslag om en sundhedskonference, med f.eks. medicin som underemne; forebyggelse; koordinering på Kommuneniveau.

OBS. Der vil måske være intromøderne for nye medlemmer på regionsniveau – med mulighed for at trække på FT-medlemmer.

Det er vigtigt at både Peter og Clark deltager i møderne når det er muligt.

4. Budgetforhandlinger i Odsherreds Kommune
Vi har ikke fået budgetforslaget fra Direktionen endnu, og er ikke inviteret til de to drøftelser med partiformændene, som giver grundlaget til 1. og 2. behandling af budgettet 2016-19.

Da tiden var knap, tager vi resten af diskussion til medlemsmødet.

5. Thorkilds forslag om en udtalelse fra hvert medlemsmøde og til orienteringspunkter for medlemmer
Der var egentligt kun forslåede et punkt som hedder medlemsudtalelse. Der laves en hensigtserklæring – vi vil gerne lave en udtalelse fra medlemsmøde, evt. som pressemeddelelse, NÅR det er relevant. Men ikke fra hvert medlemsmøde.
Vi prøver i aften med orienteringspunkter FRA medlemmer

6. Evt.​Udgår