Bestyrelsesmøde, 25.2. 2013

Tilstede: Alf, Peter H , Kim, Clark og Helen F
Afbud: Peter P og Thorkild

Byrådsvalg
Clark og Helen var indbudt til bestyrelsesmødet for især at være med i snakken om byrådsvalg. Formålet med dette var dels at lære hinanden bedre at kende – og at få forskellige forhold omkring byrådsopstilling talt igennem med de øverste kandidater. Clark er allerede valgt som spidskandidat. Og Helen havde inden mødet givet tilsagn om at stille op som nr. 2 – dette tilsagn er senere trukket tilbage.

Øvrige kandidater
Kim havde til mødet lavet en skitse over den øvrige byrådsliste. Denne var dog allerede inden mødet uaktuel. Da flere af de potentielle kandidater havde meddelt, at de ikke ønskede at være med på listen (bl.a. Merete H). Til det positive var, at Peter H godt vil stille op – dog på en af de nederste placeringer. Det blev be-sluttet, at Kim kontakter Torben Rahm om opstilling – og Clark kontakter Stine og Merete S om det samme.

Formalia omkring valg
Både vores egne vedtægter og landspartiets vedtægter/praksis sætter forskellige vilkår for opstillede til bl.a. byråd. Både om udtræden af byrådet, hvis man melder sig ud af EL og om betaling af partiskat af de indtægter, man måtte have på sit byrådsarbejde (pt. 1/3 af bruttovederlaget).
Kim orienterede om disse regler (og også om muligheder for modregning i partiskatten). Og fremlagde tilsidst et udkast til en erklæring, som alle kandidater skal underskrive. Efter en enkelt sproglig tilrettelse blev erklæringen godkendt.

Valgkampgruppe
Vi brug for en stærk valgkampgruppe frem til valget i november (og efter valget forhåbentlig også en stærk baggrundsgruppe). Kim lagde op til, at valgkampgruppen mindst skal bestå af bestyrelsen og de øversrte kandidater. Peter ville gerne supplere med andre medlemmer med specialistviden ( f.x. Merete H). Dette var der stemning for.

Pressemeddelelse fra medlemsmødet ?
Når vi på næste medlemsmøde har valgt vores sidste byrådskandidater vil det være godt at udsende en pressemeddelelse – både om hvem de er , men også med lidt om vores politiske prioriteringer.
Da Alf og Thorkild i forvejen skal levere et oplæg til medlemsmødet om prioriteringer, blev det vedtaget, at de også laver et udkast til en pressemeddelelse om medlemsmødets udfald.

Talkshows
Clark havde d. 20.2. repræsenteret EL til et orienterende møde på biblioteket om “Talkshow i et valgår”. Det havde været godt at møde repræsentanter for de andre partier. Og snakke sammen under andre former end vælgermøder. Der var ikke kommet noget konkret ud af mødet. Men der vil blive et nyt møde med partierne i maj.

Generalforsamling i EL Region Sjælland og regionsvalg
Kim var 24.2. til generalforsamling i EL Region Sjælland. Og refererede fra dette møde. En vigtig del af mødet havde været at snakke opstilling til Regionsrådet. Hvis tendenserne i meningsmålingerne holder vil EL få 2-3 medlemmer i regionsrådet. Der blev vedtaget en mødeplan frem til valget. Og man fik valgt de øverste 5 kandidater med Bruno Jerup som spidskandidat. Der blev også sat navne på ca. 20 kandidater mere (uden at placering er besluttet). Der lægges op til, at spidskandidater i kommunerne også optræder på regionslisten. Vi besluttede at tilkendegive, at vores nr. 1 og 2 også gerne vil optræde på listen til regionsvalg.

Forberedelse af medlemsmøde
Forslag til dirigent: Peter H. Forslag til referent: Alf
En stor del af medlemsmødet vil komme til at dreje sig om byrådsvalg. Forberedelsen af dette er omtalt tidligere.
Både i marts og april vil vi også have årsmødeforberedelse på programmet. Vi har et tilbud fra Eva Flyvholm (folketingskandidat i Holbæk) om at hun d. 8. april vil fortælle om hoveddiskussionerne på det kommende årsmøde. Men vi vurderede, at det også vil være nødvendigt at tage en hurtig præsentation af hovedforslagene på martsmødet. Også som oplæg til valg af 2 delegerede og evt. suppleanter på aprilmødet. Der lægges op til at vi i marts beslutter, hvordan vi vælger vores delegerede (med bundet mandat fra afdelingen eller valgt ud fra deres synspunkter på de enkelte forslag på årsmødedagsordenen).
På martsmødet vil vi kort præsentere hovedforslagene (Kim fordeler opgaverne mellem bestyrelsens medlemmer: hvem sætter sig særligt ind i hvilke forslag og laver en kort præsentation af indholdet). På aprilmødet har vi også overblik over eventuelle ændringsforslag – og hvad de får af betydning.