Medlemsmøde, 22.4. 2014

Til stede; Clark, Peter B., Thorkild, Torben, Alf & Kim(fra 20.15)

1) Dirigent: Thorkild/Peter B. Referent: Alf

2) Hovedemne: EU og Europa parlamentsvalg – vores kampagne.
Afbud fra Troels Juel & Eva Flyvholm; Clark fremlægger.
Kampagne: 9/5 og frem; her kan Troels deltage
Flere har meldt sig som praktisk hjælpere.
Temaer: Børnecheck (temaet kan nok ikke undgås, jf. pressens dækning); Vores deltagelse i Folkebevægelsen skaber problemer internt i afdelingen.
Vi skal markere os som en garant for et socialt mere retfærdigt Europa. Det er en folkefronts strategi; ikke en socialistisk strategi, der er bevæggrunden for vores deltagelse i Folkebevægelsen.
Børnecheck-problematik; måske et lidt sært fokus for EL (?)
Husk i øvrigt foredrag v. Søren Søndergaard mandag den 28/4 (5 deltagere fra vores afdeling)
Uddeling af foldere; 9/5 (Clark & Troels) 16/5 (Alf & …..) 24/5 (Clark & Kim)

3a) Nyt fra Byrådet
Der er fordelt overskud (8.7mill) fra 2013. Til cykelveje, veje, stier mv. + anlæg. Også bidrag til en trafikkonference (SF/EL forslag) – optakt til at kunne ansøge trafikpuljen (landsplan) vedr. pilotprojekt om transport i yderområder.
Endvidere gives større pulje til at føre byggesager lettere gennem det administrative. Mange småbeløb til små projekter rundt omkring i Odsherred, fx IT-hus i Egebjerg, Kulturfestival, bosætning i Odsherred, Vig Svømmehal, rengøring af off. toiletter
Miljø- og klimaudvalgsmøde (ref.): Tangrydning, Ny lokalplan for Havneområdet (lukket punkt). Ærgerligt at der ikke tænkes i alternativer vedr. brugen af den opskyllede tang (som gødning fx). Også bemærkelsesværdigt at skolerne ikke tildeles midler i relation til reform.

Et grundspørgsmål; hvorfor skal vi have et årligt budgetteret overskud (der oven i købet bliver større end budgetteret)?
Kunne vi stille forslag til bevillinger?

3B Baggrundsgrupperne
Klima- og miljø; arbejder på formøder til udvalgsmøder via fx skype
Social- og forebyggelse; se fx det rundsendte fra Merete vedr. nyttejob
Skole- og undervisning; vi prøver at følge op på det, der er på dagsordenen. Og fortsat fokuserer på reformens implementering. Møde m. Eva Ankjær BUPL&EL i fremtiden. Vi skal videre med konference-idé, men væk fra ELregi – over i Sophiaregi. Thorkild problematiserer baggrundsgruppens arbejdsform, vi er ikke strategiske – og hurtige – nok. Vi skal kunne fange problemstillinger i udvalget og påpege urimeligheder.
Øvrige; Intet at bemærke.

3C Post til afdelingen
Arrangement i Rødovre (er rundsendt) & åben invitation til arrangement på Jyderup Højskole 24-26/4 vedr. patentdomstol.
1. maj – det meste er på plads. Mobilscene er lejet. Den Rytmiske Højskole står for lyd mv.
Onsdag aften; der er brug for hjælpere til praktiske opgaver.
Der er også brug for bagerifolk til boller mv.
Skal der ekstra annonce i; nej (dette meddeler Clark Arne)
Vi skal – i forhold til næste år – overveje om modellen med den brede front er den bedste. Har vi reelt noget til fælles med de øvrige (SF; Soc.Dem. mv.)?
Husk at sætte plakater op.

4. Eventuelt
Invitation fra Rødovre (der 14/6 holder sommergruppemøde i Nyrup) – kan vi deltage i erfaringsudveksling? Og bør vi ikke selv have sådan et møde (slutningen af sommeren fx)

Næste bestyrelsemøde er 8/5 og næste medlemsmøde 22/5
Hilsen fra Peter P, der desværre er blevet syg under Afrika-ophold. Forventes at komme hjem den 24/4.

Ref/Alf