Bestyrelsesmøde 13.5. 2015

Til stede: Clark, Alf, Torben, Peter B (Kim forsinket pga. andet møde i Handicaprådet)

1) Valg af referent
Clark

2) Nyt fra byrådet, udvalgs-baggrundsgrupperne, de lokale medier
Opdatering om børnehaverne i Nykøbing, drøftelse af “frivilligheds dagsorden” – vi snakkede om at skelne mellem lokaledemokrati initiativet og frivilligheds projektet – især til vores juni møde

3) Evaluering af 1. maj
Ca. 150 deltager – maden var en stor succes, gode indslag, vigtigt at involvere de unge – vi må også reklamere mere for det. Det er godt at fortsætte med traditionen.

4) Planlægning af vores kommende møder og sommerfesten
Sommermødet/fest hos Clark lørdag d. 20. handler om lokaledemokrati kl. 16 – ? — Peter kommer med et oplæg og alle kommer med sammenskuds retter.
Til august forslås både et møde for nye medlemmer og et kommunalt budget møde.

5) Folketingsvalg, støtte til Troels, valgbussen, m.m.
Evas kampagne bliver støttet (lokalt) af Holbæk. Kalundborg vil støtte Troels. Vi vil også gerne støtte Troels med 2000 kr. men beder om bilag fra udgifterne. CP skriver til Troels. Fra regionen ser det ud som alle kandidater får et lille beløb, ellers får ingen.

6) Kandidatliste m.m. vedr. årsmødet og regionsmødet
Til efterretning.

7) Post til afdelingen
Afbud til vores temamøde fra Troels Juel, Merete, Gunhild og Ann-Britt. Gunhild flytter tilbage til Stevns og melder sig ud

8) Evt.
Godt at rykke lidt i de nye medlemmer – invitere telefonisk til sommerfesten.