Bestyrelsesmøde 24.5. 2012

Deltagere: Kim, Alf og Thorkild

1) Lærerformanden Anders Bondo Christensen var for kort tid siden ude med et forslag om at nyuddannede lærere skal arbejde på skoler for dagpengene.
Vi diskuterede forslaget og den debat, det havde afstedkommet. Der var forståelse for baggrunden for forslaget – nemlig at mange nyuddannede lærere pt. går direkte fra seminarierne til ledighed – og derfor på denne måde ville kunne få praktisk erfaring. Men der var enighed om, at en eventuel praktikordning skal være 100% frivillig – ikke noget med at miste dagpengeret her. Og man må ikke erstatte ansat lønnet arbejdskraft – men skal være et supplement til det eksisterende undervisningstilbud. Praktikanterne skal altså løse opgaver, som ellers ikke ville blive løst. Derudover mener vi også, at praktikanten bør kunne optjene dagpengeret i praktikperioden.

2) Udligningsreformen
Enhedslisten og regering har indgået forlig om ny udligning mellem kommunerne. Reformen tilfører en del ekstra midler til Nordvestsjælland (næsten 43 millioner til Holbæk/Kalundborg, men kun 900.000 til Odsherred). Det lave beløb til Odsherred er lidt skuffende, da Odsherred på mange områder hører til de værst stillede kommuner. Og har spurgt ind til, hvordan beløbet er blevet så lavt. Nikolaj, vores folketingsmedlem, valgt i Holbæk, har svaret os følgende:

Problemet er at man prøver at regne nogle objektive kriterier ind, men så slår nogle kommuner ud i en forkert retning fordi noget trækker den anden vej. Derfor rammes Helsingør og Horsens også hårdt selvom det slet ikke er tilsigtet. Derfor er der oprettet en pulje på 400 mio. kr., som kommunerne kan søge fra. Den tror jeg Odsherred med fordel kan søge fra. Derudover fik Enhedslisten øget den sociale fond til 400 mio. kr. så kommuner med mange socialt udsatte kan søge her. Den kan muligvis også komme Odsherred til gode om end særligt København, Odense og lign. vil have fordel af den.

Nogle kommuner kommer jo langt bedre ud i regnskabet fordi de har en stor social ulighed. Det kunne have ramt Odsherred. Det gælder i høj grad København, hvor mange velhavende trækker kommunen op, men samtidig er der store grupper af der kræver en ekstra social indsats, som psykisk syge, narkomaner og hjemløse.

Men overordnet er udligningen en underlig størrelse. Det vigtigste er at vi får hevet flere penge hjem til velfærd i kommuneaftalen. Det skal I ikke holde jer tilbage for at fortælle kommuner og byråd. For vi har brug for dem til at ligge pres sammen med os. Ellers laver regeringen den med de borgerlige og det bliver ikke kønt.

3) Skolestruktur i Odsherred
Debatten om Odsherreds skolestruktur er i fuld gang. Kommunens administration har fremlagt 8 modeller (heraf vil de 5 betyde skolenedlæggelser), som er i høring indtil 18. juni. Thorkild har skrevet et indlæg med afvisning af alle 8 modeller og et forslag om at starte debatten forfra. Det blev vedtaget at sende papiret af sted, som det var – som et åbent høringssvar. Thorkild sender til både kommunen og Nordvestnyt. Yderligere argumentation for vores skole-ideer (ud fra Thorkilds baggrundspapir fra vores februarmøde) kan fremlægges i vores første klumme i Nordvestnyt. Som Thorkild også påtager sig at skrive.

4) Næste medlemsmøde (5. juni)
Indkaldelse var udsendt dagen før bestyrelsesmødet. Dagsordenen blev gennemgået. Vigtigste punkt er igen brainstorm om kommunalvalg. Til det formål tager Alf store papirark og tuscher med.

5) Klumme i Nordvestnyt fra juli
Fra juli har vi en fast månedlig klumme i Nordvestnyt. Vi har klummen som afdeling, så flere kan skiftes til at skrive. Vores første klumme kommer i 19. juli (afleveres senest kl. 6 morgen 18. juli). En klumme må max fylde max 400 ord ?
Thorkild skriver den første klumme, som kommer til at dreje sig om skolestruktur og EL’s skolepolitik. Se ovenfor under pkt. 3.

6) Frikommune og brugerbetaling på genoptræning
Flere patientorganisationer har udtrykt bekymring over mulige konsekvenser af den lovgivning, som skal give frikommuner (heriblandt Odsherred) lov til at sælge tilkøbsydelser på ældre- og sundhedsområdet. De frygter at brugerbetaling er på vej til at blive indført ad bagdøren (http://www.tv2east.dk/artikler/odsherred-smugler-brugerbetaling-ind-af-bagdoeren ).
Kim skriver et læserbrev, hvor EL udtrykker forståelse for organisationernes frygt og peger på, at vi allerede i april 2011 gav udtryk for vores bekymring vedr. tilkøbsydelser

7) Møder i august og september
Vi skal huske at forberede de næste par møder, inden vi alle går på sommerferie. Vi blev dog enige om at prøve at klare dette punkt over mailen. Det drejer sig om et medlemsmøde i august og vores årlige generalforsamling i september. Tidligere år har vi også holdt en sommerfest. Kan den holdes sammen med et af møderne?