Bestyrelsesmøde, 9.4.2015

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 9. april, kl. 18.30

Til sted: Kim, Torben, Alf, Clark, Peter​​Referent: Clark
Arbejdsplan.
Vi kiggede på Kims forslag, som går ud på roterende ugedag til medlemsmøderne og længere, evt. selvstændige, bestyrelsesmøder. Vi besluttede at følge oplægget, men at ikke lægge bestyrelsesmøderne på deres egne datoer. Derfor vil bestyrelsesmøderne fremover starte kl. 18 i stedet for 18.30.
Peter forslåede (igen) at medlemsmøderne skal have mere politisk indhold og at vi begrænser antal punkter, evt. fjerne referaterne fra baggrundsmøderne, udvalgsmøderne, seminarer og regionsmøderne.
1b) temamøde d. 13.  maj.
CP booker Aksen, inviterer SF og aftaler med Troels at han reklamerer for det til 1. maj. Noget kan sættes i Odsherreds kalender – evt. med et link til et medieklip med Tobias.
Maj mødet slettes, men emnet flyttes til mødet i juni, og diskussion af ændringsforslag samles under best. møde d. 13. maj før temamødet – medlemmerne opfordres til at komme eller skrive med forslag.
Sommerfest og julefest skal ikke være på en hverdag – Kims oplæg er at kombinere sommerfesten med et introduktionskursus, evt. som fredagscafé.BCP melder tilbage vedr. dato og sted. (Det er ok med d. 20. juni hos mig – kl. 16-20?)

2) Nordvestnyt abonnement til Torben? Ja.

3) Invitation til møde med Thomas Adelskov
Peter: Hvor meget skal vi forberede? Det er ham der skal spille ud. Vi skal ikke love noget til mødet. Vi ved at TA er blevet generet af vores udtalelser. Vil han bare lukke munden på os?
Kim: Vi forventer at blive inviteret; vi har deltaget i visionsmøderne og er kommet med oplæg. Vi vil gerne med i økonomiforhandlinger. Vi vil nok komme med nogle specifikke ønsker, når vi bliver inviteret.

4) Evt.