Medlemsmøde, 9.11. 2019

Medlemsmøde 9.11. 2019

Referat af Medlemsmødet, Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 13. november kl.19.00, Højby

Til mødet Alf, Peter, Kim, Clark, Roushin, Thorkild, Morten (og Talal til punkt 1)
Afbud fra Merete, Slynge, Søren, Kai, Sebrine, Hans Jørgen, Torben
Velkomst, valg af referent – Clark skriver referat
1. Nyt fra medlemmerne – situationen i Syrien v. Roushin (medlem) og Talal (Roushins mand)

2. Nyt fra Årsmødet i oktober v. Kim og Thorkild – Globaliseringsprogram blev vedtaget (Thorkild præsenterede 3 modeller); kandidatlister lavede (vi skal videre med diskussionen sammen med Kalundborg afdeling); arbejdsplan for 2020 og 2021 blev drøftet; organisationsstruktur debat skal ud i afdelingerne i januar (der er meget diskussion om rollen for folketingsgruppen kontra hovedbestyrelsen)

3. Nyt fra regionen v. Peter – kandidat snak, sundhedsplatform snak

4. Budgetprocessen i Odsherred v. Clark – hvordan skaber vi en mere demokratisk proces – og mere interesse både fra partimedlemmerne og almindelige borgere? – New Public Management paradigmet betyder at kun lidt kan bestemmes (af få) i kommunerne – kan man ikke lave hele processen anderledes og brug medierne mere – vi vil begynde at snakke om vores visioner allerede i januar

5. Vores drøftelse af skolevisioner og skolestruktur
Fra høringssvarene: et stort flertal vil gerne have en lokal skolebestyrelse og lokal beslutningstagen.
Vores beslutninger omkring afstemning i udvalg og byrådet til efterretning.

6. Evt. – Alf undersøger, om vi kan holde julefrokost hos ham
Torben A. undersøger om vi kan få én fra batteritog gruppen til at møde med folk fra Odsherred, eller om vi skal møde med dem i Hvidovre