Bestyrelsesmøde 2.5. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 2. maj kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.

Til mødet: CP, KM, PBA, TR

1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim
Der er trafikplan for Odsherred i høring. Vi har spurgt om koblingen mellem offentlig og personlig trafikmidler. Kun de overordnede linjer er udviklet i den del af plan, som skal til høring. Ældrerådet og handicaprådet bliver gjort opmærksomme på høringsperioden.
Lundbeck udvidelses sag drøftes – det er i 8 ugers høring.

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben – skal vi betale til 1. maj i år? CP undersøger
* medlemstatus og kontakt med landskontoret – Clark – til efterretning
* post til afdelingen – Clark – til efterretning

3. Kommunalvalg – noget nyt?
CP vil være spidskandidat. Vi arbejder på listen til medlemsmødet.
Drøftelse af vores deltagelse i folkemødet i Odsherred. Kim vil prøve at tage til planlægningsmøde d. 22. maj. Det er vigtigt at der er et tema. (Kim har sendt et overblik over EL’s folkemøde i Høng.)

4. Finjustering til arbejdsplan for 2017/18 og opdeling af ansvar v. Clark
Se det vedhæftede dokument.

5. Opgaver til 10. maj v. Clark
Drøftes til medlemsmødet.

6. Evt.
Peter fortalte om repræsentantskabsmødet og om diskussioner vedr. kandidatlisten. I princip skulle man følge urafstemning, derefter tag hensyn til kønsopdeling, regionale tilknytning og faglige kompetencer. Bruno vil gerne springe listen. Vi synes ikke det er ok.