Bestyrelsesmøde, 3.11. 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 3. november kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til mødet: Kim, Torben, Clark. ​Afbud fra Peter og Alf

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Clark)

2. Kort nyt fra *regionsrepræsentantskabsmødet Peters punkt – udgår
*byrådet Kim fortæller om hans deltagelse i de sidste to møder og indslag på hjemmesiden
* baggrundsgrupperne – der er udvalgsmøder tirsdag d. 10. med et par vigtige punkter. I social og forebyggelses udvalg, foreslås der en ændring i rengøringsstandard – fra hver anden til hver tredje uge – i hjempleje. Ældremilliarden er blevet minimeret, så der er færre penge til kommunerne. I miljø og klimaudvalg skal der endelig tages stilling til brug af kemiske bekæmpelsesmidler, inklusiv Round-Up, i kommunen.

Sag om handicapadgang til postkontoret på tankstationen i Nykøbing – kontoret vil søge dispensation; Kim har stemt nej – at der ikke skal søges dispensation.

* bestyrelses medlemmer – Clark har sendt et læsebrev til Venstrebladet om flygtninge og til New York Times om Danmark som model for reform i USA; Kim skal med til indvielsen af det kurdiske kulturhus i Pakhus 2. Clark og familien var med til demonstration for en værdig behandling af flygtninge i oktober.
* post til afdelingen – ansøgning om penge til en regning fra sommerlejr – vi siger nej; ansøgning om penge og aktivisterne til klimademonstration d. 29. november – vi snakkede om fælles transport med Kalundborg og Holbæk, men måske ikke et beløb til demonstrationen; drøftes til medlemsmødet

3. Kort orientering om medlemmerne – Clark – Til efterretning
Samt evaluering af vores besøg fra Christine L. – foreslås som et punkt til december medlemsmødet; med vægt på både hverdags mobilisering og udvikling af en kandidatlist

4. Praktiske opgaver i de kommende måneder, herunder forberedelse af temamøderne, EU folkeafstemning, julefest, m.m.
Vi skal i januar eller februar have et møde om aktivt borgerskab og hvor går grænserne for frivillighed.

5. Budgetforhandlinger i Odsherreds Kommune
pågår

6. Evt.