Om Enhedslisten i Odsherred

Om Enhedslisten i Odsherred

Enhedslisten i Odsherred er en lille afdeling, som har eksisteret siden 2002.

Dengang havde afdelingen 10 medlemmer fordelt på 3 kommuner. De sidste mange år har medlemstallet ligget nogenlunde stabilt omkring 50 medlemmer.

Vi holder medlemsmøder ca. en gang om måneden. Bestyrelsen, som udpeges af vores årlige generalforsamling, mødes også ca. en gang om måneden. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer.

Se tid, sted og indhold for begge typer møder i kalenderen på denne hjemmeside. Referater af alle møde offentliggøres også her på hjemmesiden.

På disse sider, kan du læse mere om afdelingen:

Bestyrelse

Vedtægter

Afdelingens historie – De første 10 år