Bestyrelsesmøde, 3.4. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj. Til mødet: Kim, Torben, Clark. Afbud fra Peter. 1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim Til efterretning 2. Kort nyt fra * kasseren/afdelingens økonomi – Torben Til efterretning * medlemsstatus og kontakt med

Medlemsmøde, 3.4. 2017

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing Til mødet: Kim, Torben, Clark, Alf, Søren. Afbud fra Peter, Merete, Else, Morten. 1. Velkomst og valg af mødeleder og referent (Clark gør begge ting) 2. Kommunalvalg og valg af vores kandidater v. Kim Nuværende status