Bestyrelsesmøde 8.5. 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d.8. maj kl. 19.30 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til møde: Kim, Clark, Peter, Torben. Afbud fra Alf.
1. Velkomst og valg af dirigent og referent​(hhv. Peter B., Clark)

2. Debatpunkter
a) Gennemgang af arbejdsplan for de kommende måneder – vi har omlagt et par møder: Det næste medlemsmøde er tirsdag d. 20. maj kl. 19.30 (ikke torsdag d. 22.). Vi skal drøfte vores arbejde i byrådet, opsamle fra det 25. årsmøde samt principprogram proces, og planlægge de kommende måneders temamøder.
Efterfølgende er der et kombineret bestyrelses-medlemsmøde d. 12. juni kl. 18, som erstatter to tidligere planlagte møder d. 3. og 19.

Vedr. evt. arbejde med international solidaritet, foreslås der at en af os kunne melde sig til den centrale internationale udvalg. CP laver et oplæg til et fællesmøde med Kalundborg og Holbæk omkring int’l emner. Oplægget er til juni mødet, fællesmøde er i sept (?)
CP laver et oplæg til mødeplan fra sommerferien, evt. temaer: visioner, tur, heldagsmøde med evaluering og social samvær

b) Evaluering af 1. maj – meget tamt; lidt kedelig stemning; for få mennesker og for lidt indhold; kunne være en idé med speakers corner; hvad med en fælles EL 1. maj med de andre afdelinger; mere økologi og flere visioner; vi bestemmer til november mødet, hvad vi gøre i 2015

c) Årsmødet – til efterretning

3. Orienteringspunkter
a) Nyt fra Byrådet v. Kim (i fremtiden, skal være et debatpunkt, da der er meget, vi skal tage stilling til, ikke kun orienteres om)
Drøftelse af punktet omkring specialskolen i Lumsås – Kommunen burde indstille at vi ikke vil have en risiko virksomhed
Drøftelse af punktet omkring Lidl’s parkering og nedrivningsplaner – vi kunne stille nogle ændringsforslag til lokalplanen, kræve cykelsti ind til parkeringsområde og saddeltag på det nye byggeri. Ellers skal vi sige nej til den foreliggende lokalplan – men vi kan ikke standse byggeriet.
b) Nyt fra baggrundsgrupperne
– klima og miljø v. Peter – diskussion med Kim om foreslag til udvalg og det demokratiske proces ift. baggrundsgrupperne
Hvornår skal skypemøderne være? CP vil kontakte Jakob for at høre om han vil være med.
– social og forebyggelse v. Clark – Kim referer til Vagn Yttes forslag om et udsat udvalg. EL vil bakke op, men der skal forebygge hvidvaskeri.
– skole og undervisning v. Alf (CP orienterer)
– andre udvalg v. Clark (Kim forslår at Merete skal hjælpe ham formulere spørgsmål til borgmesteren omkring nyttejobs)
c) Post til afdelingen, inkl. opgaver til Europaparlamentsvalg i maj v. Clark
Dialogmøde om Hønsinge omfartsvej i Vig Forsamlingshus d. 13. maj
3. juni – 3. og sidste møde om udvikling af Asnæs bymidte
Uddeling til EP valg – CP i Asnæs i uge 19, Kim, Clark og Troels (og Alf? Stine?) d. 23. og 24. maj.