Medlemsmøde, 21.6. 2021

Medlemsmøde, 21.6. 2021

Tilstede: Kim, Slynge, Amalie, Peter, Jeppe og Else

1. Dirigent: Slynge, Referent: Else

2. Nyt fra medlemmer: Der har været to demoer mod hjemsendelse af Syriske Flygtninge i Holbæk. Vi har haft medlemmer med begge gange.
Jeppe opfordrer til at vi har børns vilkår som et hovedtema i vores valgkamp.

3. Nyt fra Bestyrelse, byråd og region: Kim melder at vi har 169.000 i kassen. Vi har brugt 3200 på en annonce i NordVestnyt efter opfordring om at deltage i en kampagne fra Landskontoret.
Der har været uddeling af flyers i Nykøbing, Asnæs og Vig, ligeledes mod hjemsendelsen af de syriske flygtninge.
Vi talte om Kommunens borgerrådgivers rapport, som viser at mange klager i ankenævnet på det sociale område tilbagesendes til Kommunen, fordi der er lavet fejl. I byrådet skal vi have fokus på at spørge ind hertil når relevante dagsordner drøftes.
Vi skal fastholde overfor administrationen i Kommunen at de sociale arbejdsklausuler også gælder på bosteder og lignende.
Peter er med til at udforme valgprogram i Regionen inden for trafik området. Der er møde igen den 27. juni.

4. Kim og Peter fortalte om årsmødet. De områder vi havde været mest opmærksomme på med forslag til organisationsændringer faldt ud til fordel for at Enhgedslisten fortsat skal have et stærkt medlemsdemokrati.

5. Valgkamp og kandidater: Vi skal markere os på facebook og borgernet, samt ved uddeling. Medlemmer der har tid og lyst til at bidrage i valgkampen kan skrive til Else eller Slynge.

6. Der er ikke post.

7 Evt. Forslag til emner for møder i 2022. Demokrati og Feminisme altså som 2 separate emner. Vi vil forsøge at holde møder der i højere grad giver plads til diskussioner og idéudveksling.