Generalforsamling 5.2. 2018

  1. Generalforsamling 2018 Enhedslisten Odsherred 5. februar, Næsgården, Asnæs

Til mødet: Merete, Slynge, Kim, Torben A., Thorkild, Roushin, Shadia

Afbud fra: Alf, Torben R., Søren, Jeppe, Agnes, Peter B

1) Velkomst og navnerunde samt valg af mødeleder og referent

2) Bestyrelses beretning v. Clark inklusiv Byrådsgruppens beretning v. Kim
De skriftlige beretninger findes på hjemmesiden.
Feedback – super med redigeringsarbejde op til valget, vigtigt med teksterne på forhånd, så vi arbejder effektivt. Godt med sociale begivenheder. Vigtigt vi fortsætter med 1. maj. (MH)
Vigtigt med dialogmøder, hvor en gruppe har gennemarbejdet noget politik, og præsenterer det. (TB)
Vigtigt at tage valgprogram arbejde i flere omgang. (KM)
Fordeler emnerne i gennem valgperioden, så der er mere kød på medlemsmøderne og så vi ikke er så presset til sidste. (SL)
Det er vigtigt at medlemmerne bakker op omkring byrådsarbejdet med de synsvinkler og indblik, de har. (MH)
Beretninger er afgivet.

3) Godkendelse af det reviderede regnskab v. Merete (for Torben)
Forslag at hensætte flere penge til folketingsvalg – senest i maj 2019. (MH)
Regnskabet er godkendt.

4) Godkendelse af budget for det kommende år v. Kim
Budgettet er godkendt.

5) Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år v. Clark
Arbejdsplanen vedtaget med få ændringer. Den er alligevel fleksibel – vi er villige til at skifte emner ud med kort varsel og evt. gå i “folketingsvalgmode” i 2018.
Vi vil gerne holde opmærksomheden på situationen i de kurdiske områder – vi finder den bedste måde at gøre noget i marts, men alle medlemmer opfordres til at være aktive omkring det nu.

6) Valg af kandidater til afdelingsbestyrelse og kritisk revisor
Den nye bestyrelse er Torben R., Merete, Sara Lynge, Peter og Clark
Kim er kritisk revisor. Merete er kasserer.
Bestyrelsen kontakter Morten vedr. arbejde som webmaster.
Bestyrelsen vælger en ny kontaktperson og to repræsentanter til regionsmøderne (Peter vil gerne være en af de to.)

7) Eventuelt
Thorkild præsenterede diverse sager.

Vores næste møde er tirsdag d. 6. marts, hvor vi bl. andet finder delegerede til Enhedslistens Årsmøde, snakker om visioner for skolerne og daginstitutionerne, og har et par indslag fra medlemmer om deres politiske arbejde.

Bilag:

Bestyrelsens beretning 2017

Byrådsberetning 2017

Regnskab 2017

Budget 2018

Arbejdsplan 2018