Medlemsmøde, 5.2. 2015

Medlemsmøde 5. Februar 2015

Til mødet: Kim, Peter, Alf, Torben, Clark, Merete, Ann-Britt. Afbud fra Sebrine.

1. Valg af mødeleder og referent (Peter og Clark)

2. Vores udvalg, baggrundsgrupper og aktuelle sager

* Nyt fra byrådet og baggrundsgrupper
Social og forebyggelsesudvalg: der har været 30 ankesager omkring revisitering pga nedskæring i
det specialiserede område, hvor mindst 20 har fået medhold. Det viser sig at Kommunen har
været uopmærksom på serviceloven og paragraf 85 støtte. Kim har udtalt sig til Nordvestnyt.
Miljø og klimaudvalg: diskussion omkring parkeringsbekendtgørelse med et ønske om at lempe
reglerne så bilerne ikke holder så meget ud på vejen mod Rørvig at det går ud over
færdselssikkerhed. Vi prioriterer de bløde trafikanter, og går ikke umiddelbart ind for parkering på
fortovet!
Byrådet: diskussion og vedtagelse af en ændring (opblødning) i budgetproceduren for processen
frem til budget 2016. Der giver en smule mere frihed, når der er 360 graders analyse, til at sikre at
hensigten er forbedringer og ikke nødvendigvis krav til besparelse af et bestemt beløb.

* aktuelle sager
Der kommer et ekstra møde i soc. og forb. udvalg d. 11. februar – tilknyttet en ikke endnu
tilgængelig rapport med forslag til besparelser. Vi vil ikke være med til at fyre medarbejder/spare
personale væk eller til andre service forringelser. En mulighed at skære byggeprojekter væk. De
fleste s og f opgaver er alligevel “skal” opgaver. Vi tager forbehold allerede til udvalgsmøde. Peter
og Kim skyper sammen mandag aften.
Børn og udd. Udvalg – debat omkring skovbørnehaverne i Nykøbing. Vi støtter(sammen med SF
og Socialdemokrati) personalets forslag at bruge skovbørnehaven som et
ressource/samlingscenter indtil der er flere børn i kommunen, og bevar de to andre institutioner.
Der skal ikke sælges bygninger.
Visionspapir – ret indholdsløs, meget luftigt og tyndt, gode intentioner, men de skal konkretiseres.
Peter og Kim vil arbejde med en utalelse.
Boykot af varer fra de besatte områder i Vestbredden og Gaza – Clark har lavet et oplæg, Kim går
videre med det, minus det udenrigsrelaterede. (Se http://enhedslisten.dk/artikel/maa-kommuner-
vaere-venner-med-palaestina-og-boykotte-israel-73496 )
Processen med kommunebudget 2016 – hvad kan vi byde ind med?
MH – vi kan udpege et par områder til fokus. PB- det er bedre at bruge kræfter på det indholdsmæssige i valget. KM ønsker et heldagsmøde.
Vi aftaler i princip at holde et heldags arbejdsmøde i august – hvis vi ikke er
midt i en valgkamp – og udvikler nogle fokuspunkter, forslag og detaljerede
finansieringsplaner til det, vi synes skal være i budget 2016.Strategier mht. SF og DF især omkring sociale sager og 360 graders analyser:
Det var DFs formand, som hentydede at vi kunne lave noget uformelt, endda lidt hemmeligt
samarbejde, så venstrefløjen og DF kunne støtte de sociale sager i byrådet bedre. Vi vil ikke indgå
nogen form for aftale – hemmelig eller åben – med DF, men de må gerne stemme på vores
forslag. Samarbejde med SF er heller ikke ukompliceret, men vi kan fremlægge nogle planer
sammen. Begge partier synes at være enig nu at 360 graders analyse ikke burde handle om at
spare stillinger eller penge, men få den bedste indsats for vores borgere.

3. Beretning fra prostitutions delegerede konference d. 10. januar
Kan læses om i den nye Rød + Grøn. Til efterretning.

4. Nyt fra bestyrelsens og medlemmernes deltagelse i kurser, konferencer
m.m.
Torben har været på kasserer kursus og er blevet klogere.
Clark og Thorkild har været til lærernetværks landsmøde og drøftet OK15 og lærernes behov for
strategi omkring alliancer med andre faggrupper og en eventuel konflikt i marts.
Alf og Thorkild har været til uddannelsespolitisk udvalgsmøde og drøftet den gymnasiale reform.
Peter har deltaget i udvalgstræf og landdistriktsudvalgs møde, men fokus på bedre indberetning
fra udvalgene til hovedbestyrelsen og valgkampagne brændepunkter for landsdistrikterne (f.eks.
en mere jævn standard for offentligt transport og infrastruktur over hele landet; 100 % refusion af
overførselsindkomst fra Staten til kommunerne; lokaledemokrati initiativer)
Peter har deltaget i regionsrepræsentantskabsmøde i Ringsted – punkt om valgforberedelse og
fælles debatmøder; diskussion af organisationssekretær stilling som BLIVER til og vi er med, men
ved ikke endnu, hvad det kommer til at koste. (Holbæk vil ikke være med.)
Kim skal til den årlige Kommunale Konference i Svendborg 27. feb. – 1. marts. Ann-Britt har været på Højskolen i Jyderup til seminaret om EU i krise. Merete har været med til det første konstateringsmøde for RAR (det regionale arbejdsmarkedsråd). Det lokale beskæftigelsesråd i kommunen er nedlagt. Fokus for RAR synes at være kun på folk, som er medlem af en A-kasse – det ekskluderer for mange!

5. Er vi kampagneklar til folketingsvalg? – opdeling af opgaver
Vi har ca. 130 plakater som er klar til ophængning og mindst 3 grupper, som
kan køre dem ud efter en fordelingsplan. TR har stripsene.
Vi får pjecer og løbesedler fra landskontoret (MH kan evt. hente fra Studiestræde) lige omkring valgkamp.

Vi vil drøfte til bestyrelsesmødet i marts (timen før generalforsamling d. 5.
marts) om temamøder og debatmøder, læserbreve, samarbejde med andre
afdelinger og regionens kampagneplan.
Troels har meldt sig på banen til at lave gade- og møde arbejde med os op til
valget.
Clark vil opfordre medlemmerne (igen) til at komme med et bud på, hvordan de kan hjælpe.

6. Post til afdelingen
Til efterretning.