Medlemsmøde, 2.5. 2017

Medlemsmøde 2.5. 2017

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 2. maj kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing

Til mødet: CP, KM, PBA, TR, SW, AT, Barzani Muhammed
Afbud fra Roushin, Merete, Sarah

1. Velkomst og valg af mødeleder (Peter) og referent (CP) (og navnerund)
Barzani er nyt medlem fra Højby.

2. Kommunalvalg og valg af vores kandidater v. Kim
Til mødet, blev vi enige i denne liste. Clark snakker med dem med prikker og vi laver en pressemeddelelse, så snart brikkerne er på plads.
Spidskandidat Clark Pratt, 2. Sarah Lynge*, 3. Kim Mariegaard, 4. Else Andersen*, 5. Torben von Rahm, 6. Merete Hornecker*, 7. Søren Windfeld
Stillerlisten kræves KUN hvis vi kommer med vores liste efter 5. september. Opstilling skal seneste være hos Kommunen d. 19. september.

Vi var mest for at sige nej til Radikale Venstres interesse i et valgforbund med SF og os. Kim kommunikerer med Arne. Alternativet vil ikke være i valgforbund med venstrefløjen.

3. Evaluering af 1. maj og planen for d. 1. maj v. Clark
Styregruppen (Arne og Mogens fra SF, Jette og Brian og Poul og Toke fra S, Morten fra LO, Clark fra Ø) kan konkludere at vores skabelon er nemt at arbejde med fra år til år, at i år var en stor succes, især med tak til den rytmiske højskole og de to unge konferencierer fra ungebyrådet. Økonomien er i overskud, så vi vil foreslå at foreninger IKKE betaler 4000 kr. hver nu, men først i marts 2018. Mere overblik over oprydning ønskes og telte uden barduner – hvis Kultursol ikke køber noget nyt til 2018, skal vi i hvert tilfælde.

Overblik over 10. maj – ansvarsopgaver opdeles mellem Clark, Søren og Barzani. Vi mødes kl. 16.30 ved Runddelen på gågaden i Nykøbing. Jonathan Simmel holder tale ca. kl. 17.
Peter vil sæt det i Odsherreds kalender og Kim vil sæt plakaterne op på biblioteket. Der kommer en annonce (betalt af LO) i Nordvestnyt på lørdag.

4. Vigtige punkter/debatter til årsmøde d. 12.-14. maj v. Clark og Søren
Herunder feminismen og samarbejde i venstrefløjen
Til efterretning. Søren og Clark tager Kims anbefalinger med.

5. Nyt fra medlemmer
Barzani efterlyser mere kontakt med etniske danskere for at blive bedre til sproget. Clark og Søren vil hjælpe ham med nogle forslag.

6. Evt.