Medlemsmøde, 9.10. 2014

Medlemsmøde 9.10. 2014

1. Valg af mødeleder og referent
CP referent OG mødeleder
2. Kommunens budget (maks. 20 min)
Til efterretning
3. Vores udvalg, baggrundsgrupper og aktuelle sager (maks. 20 min)
Til efterretning
Hilsen fra Thorkild.
4. Tænker omkring 1. maj 2015 (maks. 20 min)
Vi læste brevet fra Kim op – og var enige i, at han havde ret – vi skal bevare og udnytte vores indflydelse.
Vi drøftede forskellige emner – bæredygtighed, lokale madvarer, en taler fra Gaza
En god kulturtaler
Vi skal allerede nu starte evaluering med Morten og m.fl. – CP kontakter
5. Emne: Solidaritets tilstand (maks. 30 min)
Clark vil komme med et kort oplæg om hvorfor han er medlem af Enhedslisten og hvad han ser som vigtige opgaver for et parti, som vil være en del af lokale, nationale og internationale solidaritetsarbejde. Derefter debat og diskussion.
Endelig en snak om politik i en bredere sammenhæng!

6. Evt.