Medlemsmøde, 3.11. 2015

Medlemsmøde, 3.11. 2015

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 3. november kl.19.30 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til mødet: Kim, Torben, Clark, Thorkild, Michael, Anette, Jesper, Alf, Søren og Rut (sidste to overvejer medlemskab)
Afbud fra Peter, Kamille, Merete

1. Velkomst og valg af dirigent og referent Torben er dirigent, Clark er referent

2. Samtale med Jesper Hjelm Kristensen, som gerne vil være vores folketingskandidat
Jesper fortalt om hans interesse i at være kandidat men at der er meget urealistisk at en lokalkandidat fra K-H-O kommuner kommer højt nok op på listen til at komme i folketinget.
Vi havde en god diskussion om Jespers erfaringer og visioner samt kritik af New Public Managements katastrofale politik i kommunerne.
Bestyrelsen vil tage stilling i denne weekend til, om vi er med til at stille Jesper som kandidat for vores kreds.

3. Oplæg fra landskontoret om folkeafstemning og retsforbehold
Se det vedhæftede pdf dokument. (Erstattes af pjecerne, som Clark har modtaget.)
Diskussion
Da vi ikke kunne få en fra HB eller landskontoret, drøftet vi nogle af de dokumenter og udtalelser, vi havde adgang til.
Clark fortalte lidt om kampagnen og Kim læst nogle af argumenterne fra Kampagnehåndbogen. Derefter diskussion.
Vi er inviteret til et debatmøde hvor Eva Flyvholm drøfter retsforbehold på Den rytmiske højskole udenfor Vig d. 24. november.
Læserbrev, gadeuddeling, husomfordeling, deltagelse i debat.
Gadeuddeling d. 20. og 27. i Asnæs og 21. og 28. i Nykøbing. Anette nævner julemarkedet i Havneby d. 22. (10-16). Både Søren (ikke medlem endnu) og Kamille (ny medlem fra Asnæs) har meldt sig på banen til gadeuddeling. Anette vil gerne husomdele i Højby og Clark satser på at Rita vil gerne i Fårevejle. Clark vil i Asnæs.
Evt. også Vig og Højby som gadeuddelingssteder (ved indkøbscentrene).

4. Orienteringspunkter fra medlemmerne
Transportkonference på den Rytmiske højskole d. 9. november – Kim og Peter skal deltage. Anette har nogle bilag/punkter med sine erfaringer. Se http://www.ungiodsherred.dk/?open=899#.Vj72Kf6FO1s .
Thorkild skal deltage i EL’s faglige konference i denne weekend.
Thorkild fortalte om Sofias konference om skolereform hvor reformens hovedpersoner blev spurgt om en redegørelse for reformens sejrer/status nu. Der kommer én til d. 24. november på Vartov om reformens tekniske udfordringer. Kunne vi ikke lave en evaluering lokalt af skolereform – hvad har vi opnået efter to år? Clark inviterer Alf og Thorkild til skolegruppemøde i november.

5. Kort nyt fra bestyrelsesmødet
Invitation fra Holbæk til novemberfesten d. 14. – programmet sendes ud med referat.
Invitation til klimademo lokalt eller i København d. 29. november – Clark vil gerne undersøge fælles transport med H og Kal. Torben har også interesse i at deltage i Kbh. og undersøger mulighed for at sponsorere EL’s deltagelse i demonstration (vi har fået en ansøgning om finansiel støtte.)

6. Kommende aktiviteter og praktiske aftaler
Næste medlemsmøde er d. 2. december, 19.30 i Organisationernes Hus.
Julefrokost – til alle medlemmer – er d. 4. december kl. ? – hos Alf. Der forslås at man melder sig direkte til Alf seneste d. 2. december og alle kommer med enten en lille ret, salat, brød eller dessert. Afdelingen sponsorerer drikkevarerne. Alfs adresse er Tolbodvej 21, Rørvig (tæt ved havnen), mail: [email protected]
tel: 30263073

7. Evt.
Anette fortalte om hjemmesiden til Trinitas vedr. terapihunde – se linket her