Bestyrelsesmøde 7.6.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 7. juni kl.18.30 hos kontaktperson Clark Pratt, Asnæs

1. Velkomst og valg af referent (Clark)

2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og post til afdelingen
Clark fortalte lidt om medlemsstatus og om invitationer til diverse tema-møder og debatmøder. Arbejdsplanen bliver opdateret jævnligt.
Kim fortalte om diverse punkter fra byrådsmødet, social- og forebyggelses udvalg og miljø- og klimaudvalg
Torben – status over budgettet – fint
Peter fortalte lidt om regionsrepræsentantsskabsmøde
3. Køreplan og budget for kommunalvalg 17 v. Kim
Kim gennemgik budgettet. Vi tager “køreplanen” til medlemsmødet.
4. Nyt fra årsmøde v. Clark
Frafalder. Men alt, hvad der er vedtaget på årsmødet 2017, kommer til at ligge her: org.enhedslisten.dk/2017/vedtagelser-2017
To vigtige nyheder fra Årsmødet tager jeg fra organisationsnyt:

8. marts hele året
Årsmødet vedtog i Arbejdsplanen for det kommende år at vi skal arbejde for 8. marts hele året. Der skal forberedes materialer i form af idekatalog som afdelingerne kan anvende i deres daglige arbejde. Vi vil gerne bede alle som allerede har en god feministisk praksis, eller gode ideer til kataloget om at skrive til Anne Rehder på [email protected] som vil sætte gang i arbejdet.
Klimakatastrofen venter ikke på parlamentariske beslutninger. Det haster, hvis vi skal bremse den globale opvarmning. Det kræver akut handling. Sidste år blokerede 4000 mennesker en brunkulsmine i Lausitz, Tyskland i 48 timer. I 2017 er Enhedslisten med til at gentage aktionen. Vi tager afsted i busser fra Sjælland og Jylland d. 24.-29. august. Vi håber at alle afdelinger kan sende mindst en aktivist. Alle kan deltage, uanset alder og erfaring. Hør nærmere på https://www.facebook.com/groups/EnhedslistenEndeGelande/

5. Evt.