Medlemsmøde, 31.8. 2020

Medlemsmøde 31.8. 2020

Referat fra Medlemsmødet, Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 31. august kl.19.00, Vig (hos Slynge og Jeppe, Nygade 19)

Til mødet: Clark, Peter, Slynge, Alf, Vagn, Anette, Thorkild, Jonas, (Else via skype)
Afbud fra: Merete
1. Velkomst, valg af mødeleder og referent – hhv Peter og Clark

2. Medlemsrunde – hvilke projekter har din fokus nu – hvilke projekter, kunne du tænke dig at samarbejde om – hvilke initiativer, håber du andre kan gå i gang med
Thorkild efterlyser flere initiativer fra eller opgaver til skolebaggrundsgruppen
Peter – ifm med dette punkt, skal vi passe på at ikke starte for mange nye projekter op – vi er en lille afdeling
Vagn – vil gerne være mere aktiv, med fokus på kultur og medieaftale og lukningen af scenekunstskolen; ønsker outreach til de unge, evt. en SUF Odsherred

3. Enhedslisten og de grønne initiativer fra folketinget v. Jonas Paludan
Se bilagene

4. Strategi vht budgetprocessen i Odsherred
Mange gode argumenter for og i mod. Det endte med 4 for, 4 imod og Clarks stemme vægtede mere. Vi prøver at være med. Brevet sendes til medlemmerne.
Høringssvarene kan sendes som privat – se kommunens hjemmeside

5. Post til afdelingen og nyt fra Enhedslisten
Der er klimademonstration i København nu på lørdag.
Der er klimamøde i Asnæs nu på lørdag (Clark deltager).
Vi nåede ikke mere!

5. Kalender/arbejdsplan fra nu indtil generalforsamling
Næste møde handler om årsmødet, demokratidebat og skolepolitik. 23. september

6. Evt.

Bilag:

Punkter fra dilemma-debatten d. 31.8.20 – Enhedslisten Odsherred

Dilemma 1 – CO2-afgift:

Det er vigtigt at kompensere de laveste indkomster. Afgifter skal laves, så der er mindst mulig skævhed.

Momsfritagelse af økologisk frugt og grønt kan være en mulighed. Helst lokalt (dansk) produceret, hvis muligt.
Skal vi virkelig blive ved med at bruge eks. mere beton i vores byggeri. Mere genbrug.

Dilemma 2 – Landbrug:

Reducer landbrugsarealerne, det er vejen frem. Vi vil have mere skov, som kan binde CO2.

Omlæg driften af de nuværende landbrug eller tag landbrug helt ud. Hvad skete der med de sprøjtefrie randområder?

Slagterierne: Det er en industri som er præget af elendige forhold. En decideret syg kultur.

Landbruget er dysfunktionelt. Det skal omlægges og vi skal have mere selvforsyning ude i landsbyerne.
Værditilvæksten er uendelig lille i landbruget og så er det dybt forgældet.

Dilemma 3 – Trafik:

Vi er 100 mia. kr. bagud i den kollektive trafik og der er brug for massive investeringer. Infrastrukturen er i den kollektive trafik er hamrende vigtig.
Det er ok med høje afgifter, hvis det går til at forbedre den kollektive trafik.

På landet er det nødvendigt med en og til tider, to biler.
Ok med flere elbiler. Kunne man forstille sig at man købte en el-bil og så fik en solcelle med i købet? På landet ejer man sit eget tag og kunne sætte den op der.

Transportbehovet er et særskilt problem for landet.

Billigere priser på hylderne i butikkerne på landet. Folk skal bruge deres lokal indkøbsmuligheder.

Hvad med dilemmaet om motorvej? Nu har vi fået 20 mia. kr., men vi skal sluge en motorvej?

Ja, det kan være nødvendigt at indgå et kompromis. Vi kan ikke få alle vores sager igennem og må acceptere at være med i forlig, hvor der også er elementer, som vi ikke bryder os om.

Nej, det må vi ikke gå på kompromis med. Vi skal den anden vej og vi skal af-urbaniseres. Se hvad der sker under pandemier. Byerne er mere sårbare.

Hjemmearbejdspladser er også en mulighed.

Måske kan kommunen kontakte Citylogistik (som i Roskilde). Her afleveres alle pakker i et centralt depot, hvorefter det transporteres videre med el-bil. Mindre trængsel og mindre forurening.

Mere kollektive privatbilisme. I stedet for et bibliotek, kunne man have et auto-tek. Lån en bil.

Opsummerende debat om de sidste, overordnede dilemmaer:

Ja, kompromiser er en del af gamet.
Nej, vi skal huske at vi er et socialistisk parti.
Vi skal have en klar definition af, hvor grænsen går og vi skal sikre lavindkomstgrupperne.

Vi vil væk fra vækstsamfundet. Vi skal have flere penge til varme hænder og reel velfærd. Ikke til flere ting.

Det er kapitalismen som er problemet, derfor skal vi sige nej til privatisering. Kapitalismens eksistensgrundlag er vækst.

Ekspropriation til gengæld for kompensation (ifb. med eks. Corona). Staten skal overtage aktier i virksomheder der modtager offentlig støtte.

Det er vigtigt at gå på gaden d. 5. september. Extinction Rebellions ”Oprør for livet” løber af staben fra d. 16-20 september. Her vil de blokere Kongens Nytorv. Støt op.