Odsherred Kommune er på spanden. Udtalelse fra Enhedslisten – Odsherreds generalforsamling 24.2. 2024

I rigtig mange år har skiftende byråd i Odsherred underbudgetteret ældreområdet og andre økonomisk tunge områder. Sidste år gik det helt galt, her blev resultatet et underskud i forhold til budgettet på 50 millioner kr. og i år kan vi forvente noget tilsvarende. Det borgerlige flertal har altså præsteret en elendig styring af kommunens økonomi.

Men den egentlige årsag til Odsherreds og mange andre kommuners dårlige økonomi hænger samme med, at et borgerlige flertal i Folketinget og Regeringen igennem mange år har gennemført besparelser på det kommunale område, besparelser til brug for skattelettelser til de velhavende. Det betyder at rigtig mange af landets kommuner er på spanden.

Byrådet skal nok finde de besparelser, der skal bruges til at dække merforbruget. Men det vil utvivlsomt føre til yderligere forringelser af medarbejdernes arbejdsvilkår og borgernes service.

I Enhedslisten – Odsherred finder vi det uacceptabelt. Derfor skal Byrådet og de partier, der er repræsenteret i det, presse på for sammen med andre kommuner, at få tilført væsentlig flere midler til kommunerne.