Medlemsmøde, 8.8. 2016

Medlemsmøde, 8.8. 2016

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 8. august kl.19.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing

Til mødet: Clark, Kim, Peter, Torben, Alf, Søren. Afbud fra Merete, Suzanne og Trine.

1. Velkomst og valg af mødeleder (Peter) og referent (Clark)

2. Nyt fra medlemmerne
Clark har været oplægsholder om USA’s venstrefløj på både Enhedslistens sommerlejr og SUFs sommerlejr. Kim og Merethe skal til byrødder og baggrundsgruppetræf d. 12.-14. august.

3. Oplæg samt debat fra Kim/Bestyrelsen om afdelings strategi ang. Kommunevalg 2017
Vi er blevet inviteret af Alternativet til at diskutere indholdet af vores “platform” før vi indgår valgteknisk samarbejde – men bestyrelsen er enige at vi ikke skal udtænke en strategi sammen med andre partier. Vi vil gerne præsentere vores strategi men ikke formulere den sammen med SF eller Alternativet. Samarbejde er kun teknisk!

Diskussion af vores strategi i forhold til at få både vælgernes og mediernes opmærksomhed i perioden op til valg; f.eks. skal vi stille forslag til hvert byrådsmøde eller …
Vi skal undgå at være “nej-partiet” og skal både vise at vi står for vores løfter og kommer med proaktive ideer.
Søren efterlyser en liste over de sager, hvor vi har udtalt os eller stillet os anderledes end flertallet i byrådet (eller vundet de andre partier over til vores perspektiv).
Kim remsede op nogle af de ting, vi kunne kæmpe for:
ønsker om borgerdrevne forslag
Lokalrådene skal have høringsret
Fjern “stikker link” fra kommunens hjemmeside
Indkøb af lokale fødevarer til kommunale køkkener
Lad langtidsledige disponere over midlerne til deres jobforløb
Peter – kvitteringer for skriftlige henvendelser til kommunen
Pesticidfrie byområder/bymiljø
Gamle rute 21 laves om til en cykelsti
Trafikplan for Odsherred inkl. Bedre plads til cykelparkering/mere sikkerhed og overdækning ved stationerne
Regionsbane – elektronisk betjente ramper
Alf – aktiv udvikling af Geopark profilen

Vi lægger hoveder i blød for ideerne og argumenter hvorfor samt evt. mediestrategi/mobilisering af medlemmer i tilknytning til nye sager.
Tidsplan til at have spidskandidat og nr. 2 offentliggjort – helst i slutningen af efteråret
I løbet af foraret 2017 hele listen og valgfolder
CP og KM drøfter mulige interesserede personer

4. Oplæg samt debat fra Kim/Bestyrelsen om Odsherreds kommende budgetforhandlinger (Kommunebudget 2017), herunder nedskæringer og herunder kampagnen med Velfærdsalliancen op til d. 15. september
Vi drøftede vores evt. deltagelse i forløbet.
Kan vi få økonomiudvalget til at søge om at indføre dækningsbidrag?
Vi kigger på sparkatalog og overvejer andre spare/indtægt muligheder.
CP har et møde d. 21. august med folk fra SF, Alternativet, S og fagbevægelsen, hvor vi planlægger demoen d. 15. september. Oplysninger omkring begivenhed er sendt til en brede vift aktivister og frivillige i kommunen.
Holbæk og Kalundborgs høres om deres strategi.

5. Praktisk omkring sommerfesten (d. 17. september) og viderearbejde med flygtninge.
Alle medlemmer samt familier og evt. interesserede venner er velkomne. Alle tager en ret med (f.eks. grillkød til eget behov) og de andre til mødet har fået opgaver med, hvad de skal tilberede til fælles spisning. Vi starter hos Fri og Fro (Egebjerg) og tager derefter til Torben (Hølkerup).

6. Post (Clark)
Til efterretning.
Jørgens opfordring til at støtte økologisk landbrug i Kurdistan sendes til de øvrige medlemmer.
Konklusioner fra landskontorets undersøgelse sendes til bestyrelsen.
Info om feminisme seminaret sendes til medlemmerne (samme dato som vores sommerfest!)

7. Evt.
Dronningens besøg – Kim har sendt en pressemeddelelse til bestyrelsen som er godkendt til videre sendelse til de lokale medier.

Clark Pratt, Næsholmvej 4a, 4550 Asnæs, tlf. 8171 3286